ON-LINE! VAT w transakcjach międzynarodowych - zmiany od 1 lipca 2020 - WDT, WNT, eksport, transakcje łańcuchowe, usługi.

Termin
17-11-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
349 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia


1.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów


- Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT

- Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 1 lipca 2020 r.

- Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 1.07.2020 r.)

- Sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 1.07.2020 r.)

- Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)

- Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?

- Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania

- Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem

- Kursy przeliczeniowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

- Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej – utrata prawa do stawki 0% od 1.07.2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy.


1.2. Eksport towarów


- Eksport pośredni i bezpośredni – różnice

- Obowiązek podatkowy w eksporcie – zaliczka, warunki dostawy a obowiązek podatkowy

- Warunki stosowania stawki VAT 0 % (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)

- Wywóz do magazynu konsygnacyjnego poza terytorium UE


1.3. Transakcje łańcuchowe


- definicja transakcji łańcuchowej

- jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru

- ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) – najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego znaczenie

- nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 1.07.2020 r.

- obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej

- transakcja łańcuchowa a prawo do stosowania stawki 0%

- transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową – jak prawidłowo rozliczać?

- procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) – warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej


1.4. Dostawa z montażem


- pojęcie dostawy z montażem – czy każda czynność polegająca na zmontowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu towaru skutkuje uznaniem dostawy za dostawę z montażem?

- wymagane dokumenty

- dostawa z montażem a WDT, WNT i eksport – różnice w rozliczeniu

- moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie z montażem – wydanie towaru, czy zakończenie montażu?

- opodatkowanie zaliczek, płatności częściowych, ratalnych

- fakturowanie


1.5. Transgraniczne świadczenie usług


- Miejsce świadczenia usług – zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)

- Definicja podatnika, siedziby działalności, stałego miejsca wykonywania działalności – jak ustalić miejsce wykonania usługi?

- Ryzyko powstania stałego miejsca świadczenia usług (fixed establishment) w innym kraju, w przypadku prowadzenia sprzedaży zagranicznej

- Usługi związane z nieruchomościami – zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)

- Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne – zasady ustalania miejsca świadczenia

- Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów – zasady ustalania miejsca świadczenia

- Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach – jak ustalić zasady opodatkowania?

- Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług

- Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z transgranicznymi usługami

- Refakturowanie usług międzynarodowych

- Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem

- Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką – zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja.


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Łukasz Chłond

doświadczony trener,  prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie („Rzeczpospolita”), stały współpracownik miesięcznika "Rachunkowość", doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego, w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych