NOWOŚĆ! Kursy z kodem zawodu! ON-LINE

17.08.2022

Zdobądź z nami nowy zawód!

Zapraszamy na certyfikowane kursy ON-LINE z egzaminem potwierdzającym posiadane kwalifikacje.

KOD ZAWODU - co to jest?

Najkrócej ujmując jest to klasyfikacja zawodów i specjalności stworzona na potrzeby rynku pracy. Opracowana została na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 i w ...

Konferencje ZAKOPANE!

17.08.2022

Zapraszamy do Zakopanego!!!

Konferencja podatkowa ZAKOPANE 2022!

Podatki 2022/2022 - Zmiany w podatku dochodowym.  Rozliczenie PIT wspólników spółek jawnych, komandytowych i na estońskim CIT.

Fakturowanie 2022, w tym e-Faktury i Krajowy System e-Faktur (KSEF) + planowane zmiany na 2023r

Podat...

Szkolenia ON-LINE dla KADROWCÓW - kadry, płace, zasiłki.

17.08.2022

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia ON-LINE dla pracowników działu kadr i płac.


Zasady naliczania wynagrodzeń po zmianach w 2022 roku - WARSZTATY z uwzględnieniem rozporządzenia z dn.7 stycznia 2022 r.

31 sierpnia 2022 -

FAKTUROWANIE w 2022 roku!

17.08.2022

Zapraszamy na szkolenia ON-LINE z fakturowania!

Uczestnik naszego szkolenia pozna przypadki, gdy zobligowany jest wystawić fakturę, będzie umiał określić elementy jakie faktura powinna zawierać oraz terminy na jej wystawienie. Zostanie zaznajomiony z regułami wystawiania faktur zaliczkowych, sposobami korygowania faktur, zasadami wystawiania faktur do paragonów oraz odliczania V...