Historia firmy

Od 2005 roku szkolimy w zakresie prawa i podatków. 

Głównym celem naszych szkoleń jest uzyskanie przez każdego uczestnika maximum praktycznej wiedzy, którą wykorzysta bezpośrednio w życiu zawodowym.

Programy szkoleń tworzone są na podstawie aktualnego stanu prawnego i najnowszego orzecznictwa, oparte na licznych
przykładach i ćwiczeniach z uwzględnieniem pytań i wątpliwości zgłaszanych przez słuchaczy.

Naszą kadrę ekspercką tworzymy, zapraszając do współpracy tylko najwyższej klasy specjalistów, znanych i cenionych w branży praktyków. Dorobek zawodowy, rzetelność, kompetencje, profesjonalizm oraz przystępny przekaz i zdolności komunikacyjne to najważniejsze kryteria doboru trenerów przez naszą firmę. 

Wieloletnia obecność na rynku szkoleń i zdobyty bagaż doświadczeń, pozwolił nam wypracować indywidualne i kompleksowe
podejście do każdego szkolenia. 

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych uczestników ciągle się doskonalimy i reagujemy na wszystkie zmiany w prawie i podatkach. 

Monitorujemy na bieżąco jakość i oceny szkoleń organizowanych przez CRZ SENEKA, ponieważ naszym celem nadrzędnym jest uzyskanie pełnej satysfakcji i zadowolenia wśród klientów. 

   

Nasza Firma jest beneficjentem projektu Lubuskie Bony Wsparcia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Liczba przeszkolonych przez nas osób ponad
Zasięg
ogólnopolski
Ilość miast w Polsce, w których szkolimy
Nasi wykładowcy

Naszą kadrę ekspercką tworzymy, zapraszając do współpracy tylko najwyższej klasy specjalistów, znanych i cenionych w branży praktyków.  Dorobek zawodowy, rzetelność, kompetencje, profesjonalizm oraz przystępny przekaz i zdolności komunikacyjne to najważniejsze kryteria doboru trenerów przez naszą firmę.

ROBERT NOWAK

doświadczony praktyk i specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych, współtwórca projektów szkoleniowych i prowadzący audyty podatkowe dla największych polskich przedsiębiorstw, autor wielu opinii prawno-podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w Departamencie Podatków Bezpośrednich i Opłat w Ministerstwie Finansów, jako konsultant podatkowy w KPMG Sp. z o.o., doradca Prezesa BGŻ S.A. ds. podatkowych, pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Spółka z o.o. Od 2000 r - współpracownik ISP i innych firm doradczych oraz szkoleniowych w zakresie prawa podatkowego, wykładowca podatku dochodowego od osób prawnych. Autor książek oraz artykułów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Witold Bojanowski

współautor projektu standardu KSR nr 11; doświadczony wykładowca, specjalizuje się w zakresie rachunku kosztów, budżetowania, planowania finansowego oraz aktywów rzeczowych i niematerialnych; obecnie jest konsultantem w Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz ekspertem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in. Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, Telekomunikacja Polska S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor), Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. Współautor dwóch książek: „Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”.

Zdzisław Modzelewski

doradca podatkowy, praktyk i doświadczony wykładowca, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT, występował jako ekspert komisji sejmowej w dziedzinie podatku VAT. W swojej praktyce zawodowej zajmował się zarówno bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym m.in. opracowywanie opinii i analiz, w tym optymalizacji podatkowych, przeprowadzanie audytów podatkowych, jak również pomocą klientom w przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacją klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym. Jest także współautorem m.in. 2 uznanych komentarzy podatkowych: „Ustawa o VAT”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 oraz „Ustawa o VAT Komentarz”

Łukasz Chłond

doświadczony trener,  prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie („Rzeczpospolita”), stały współpracownik miesięcznika "Rachunkowość", doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego, w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG.

Paweł Dymlang

prawnik, doradca podatkowy, doktorant prawa na wydziale prawa i administracji KUL, doświadczony wykładowca , autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, (Gazeta prawna, Biuletyn VAT, Monitor Księgowego, VAT w praktyce, Orzecznictwo Podatkowe, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw i inne).

Mariusz Pawlikowski

agent celny, wieloletni praktyk w zakresie wypełniania deklaracji Intrastat. Jako trener-praktyk potrafi połączyć część wykładową z warsztatami praktycznymi, które angażują uczestników do prawidłowego wypełniania deklaracji Intrastat, absolwent Uczelni Techniczno-Handlowej (dawnej Wyższej Szkoły Cła i Logistyki).

Paweł Łabno

prawnik, doradca podatkowy, przez szereg lat współpracownik spółki doradztwa podatkowego, jest autorem licznych artykułów i komentarzy z zakresu prawa podatkowego publikowanych m.in. w: Forum Doradców Podatkowych, Vademecum Głównego Księgowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Rzeczpospolita. Specjalizuje się w tematyce podatku od towarów, reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, posiada również doświadczenie w audytach podatkowych. Wykładowca z zakresu podatku od towaru i usług.

Ewa Przybylak

Radca Prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz słuchacz studiów podyplomowych z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WSB w Gorzowie Wlkp. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz wieloletni wykładowca akademicki w tej samej Uczelni. Były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników działów personalnych.

Elżbieta Kida

Doświadczony ekspert prowadzący wiele szkoleń zamkniętych dla czołowych firm doradczych i międzynarodowych koncernów, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, a także przygotowujących do egzaminów na doradcę podatkowego, maklera giełdowego, członka rady nadzorczej i biegłego rewidenta. Wykładała również w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Biznesu i Administracji. Praktyk prowadzący własne Biuro Rachunkowe.Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers, TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.

Gabriela Suski- Borek

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, audytor projektów unijnych, doradca d/s dotacji unijnych, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej, stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki, autorka wielu artykułów w prasie fachowej.

Henryk Grychtoł

Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych. Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 

Paweł Selera

doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca podatkowy, ekspert Ministerstwa Finansów.  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji, komentarzy z zakresu podatku VAT oraz europejskiego prawa podatkowego.

Tomasz Biel

doradca podatkowy; doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług; uczestnik zagranicznych konferencji z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych; przeprowadzał liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej); doświadczony pełnomocnik w postępowaniach sądowoadministracyjnych; trener oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Anna Resiak

Doradca podatkowy. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z dużym doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Wojciech Kieszkowski

Doradca podatkowy (nr 12619), absolwent WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, studiował również na Universitetet w Bergen (Norwegia). Pracował w zespole podatków pośrednich oraz podatków korporacyjnych w Ernst & Young (w Warszawie i w Gdańsku). Dziś jest jednym ze wspólników gdańskiej spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT i akcyzą, w tym zwłaszcza w międzynarodowych aspektach opodatkowania tymi podatkami. Ma bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, jest współautorem książek: „Podatki pośrednie w praktyce”  (wyd. ODDK, 2015) oraz „Mechanizm Podzielonej Płatności. Split payment. Tło, korzyści, zagrożenia. Ujęcie branżowe. (wyd. Wolters Kluwer, 2018), a także autorem licznych publikacji w prasie branżowej i w Internecie.

Beata Kozakowska-Burdzińska

Radca prawny, wykładowca prawa w szkole wyższej i trener z uprawnieniami pedagogicznymi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy, czasem pracy i dokumentacją pracowniczą. Jej szkolenia to idealne połączenie praktyki dnia codziennego z najnowszym orzecznictwem.

dr Barbara Pawełko-Czajka

Trenerka  z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada  praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

Ewa Sokołowska

Prawnik, doradca podatkowy. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług. Szkoliła branże: budowlaną, turystyczną, energetyczną, wodociągową, cieplną, TSL, uczelnie wyższe, doradców podatkowych i sferę budżetową. Prezes Zarządu ECDDP, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo. Członkini Krajowej Izby Doradców Podatkowych widniejąca na Liście Doradców Podatkowych pod numerem 10059.

Piotr Kępisty

- prawnik, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, czy też „Podatek VAT w branży TSL”.

Sabina Kościsz

Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami.

Andrzej Sikorski

Praktyk, konsultant i wykładowca, specjalista w dziedzinie spedycji międzynarodowej i transportu. Doświadczenie zdobył pracując w Zarządzie Portu Gdynia, C.Hartwig Warszawa, również jako przedstawiciel na Polskę koncernu logistycznego Geologistics Corp. Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (1980 r.) oraz wielu prestiżowych szkoleń i kursów min. we Francuskim Instytucie Zarządzania i Zrzeszeniu Prawników Polskich.

Łukasz Szczygieł

doradca podatkowy z ponad 10 – letnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym, w tym w ramach międzynarodowych firm doradczych.  Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem spółek z kapitałem niemieckim i austriackim. Jest rekomendowanym doradcą podatkowym w rankingu dziennika Rzeczpospolita w zakresie podatku od nieruchomości. Zajmuje się także bieżącą obsługą podatkową spółek z kapitałem polskim, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Specjalizacja merytoryczna obejmuje VAT (w tym reprezentowanie podatników w sporach z fiskusem), CIT, ceny transferowe oraz podatek od nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji m.in. w Monitorze Podatkowym i Rzeczpospolitej. Prowadzi szkolenia i uczestniczy w konferencjach naukowych w charakterze prelegenta. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Justyna Zając-Wysocka

 Radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes zarządu w jednej z wiodących Kancelarii Podatkowych w Polsce, Wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ekspert Polskiej Izby Turystyki i członek Europejskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych i Touroperatorów (ECTAA). Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług. Została uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w Polsce w temacie  sporów podatkowych (IX Ranking „Dziennika Gazeta Prawna”),

dr inż. Henryk Miłosz

Jest autorem programu kalkulacyjnego kosztów kształcenia, zakupionego przez ponad 90% uczelni publicznych i kilkanaście niepublicznych. Zrealizował kilkadziesiąt  kompleksowych opracowań analiz kosztów kształcenia zrealizowanych w polskich uczelniach. Autor książki „Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych” (Wspólnota Akademicka, Legnica, 2003 r.) oraz  licznych artykułów, głównie w miesięczniku „Forum Akademickie”,   poświęconych analizie funkcjonowania  od 2007 r.  algorytmów podziału dotacji. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 


Oliwia Małecka

Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych: na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Ekspert w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i uprawnień pracowniczych w tym także wynikających z przepisów związanych ze szkolnictwem wyższym.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej, współpracując przy tworzeniu aktów prawnych, jak i od strony praktycznej, przy ich wdrażaniu. Współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Społecznych przy realizacji projektów dotyczących trendów społeczno-gospodarczych rynku pracy Mazowsza oraz  procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej, prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od kilkunastu lat prowadzi zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku publikuje w dodatkach tematycznych do Dziennika Gazety Prawnej – „Kadry i płace” oraz „Świadczenia i ubezpieczenia”.

Michał Serafin

Ekonomista; absolwent Politechniki Rzeszowskiej, specjalność Finanse i Rachunkowość. Doświadczenie zdobył podczas długoletniej pracy w Departamencie Cen Transferowych w jednej z największych polskich firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, metodologii rozliczeń oraz projektów polityki cen transferowych dla podmiotów działających w wielu branżach.

Dominik Biel

Ceniony wykładowca, autor artykułów oraz publikacji  z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ogólnopolskiej firmie audytorskiej, gdzie był odpowiedzialny przede wszystkim za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF) oraz w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał również udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Szymon Wilga

Doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego, które zdobywał w czołowych firmach doradztwa podatkowego pracując na stanowiskach specjalistycznych oraz kierowniczych. Obecnie działa jako doradca podatkowy w zespole radców prawnych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatkowych rozliczeń międzynarodowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Paweł Barnik

Doradca podatkowy, ekonomista, wieloletni współpracownik w krajowych i międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego, w tym B4.

Merytorycznie odpowiedzialny za projekty dotyczące podatków pośrednich, w tym w szczególności dotyczące podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Od ponad 10 lat doświadczony wykładowca VAT.

Autor i współautor licznych publikacji książkowych (Wolters Kluwer Polska, C.H. Beck), w prasie fachowej oraz portalach związanych z tematyką podatkową

Waldemar Knap

- doradca podatkowy, prawnik. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytety w Heidelbergu i w Moguncji. Posiada 15 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym, głównie dla średnich i dużych spółek z kapitałem polskim i zagranicznym. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego a także wieloletni wykładowca problematyki podatków dochodowych, umów o unikania podwójnego opodatkowania, podatku u źródła.

Dr Wojciech Budzyński

Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego, w SGH, rozprawa habilitacyjna. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Prowadził negocjacje na wszystkich 7 kontynentach. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą. Jest m.in. autorem oficjalnych poradników na temat stosowania Incoterms (od wersji 1980 do obecnej) i oryginalnej interpretacji graficznej reguł. Ostatnia książka W. Budzyńskiego „Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynki i realizacja transakcji zagranicznej.” stała się bestsellerem na rynku wydawnictw biznesowych. W ramach tej serii, tym razem dla importerów, ukazała się niedawno pozycja autora „Zakupy w przedsiębiorstwie. Negocjacje, procedury i umowy z dostawcami”.

Lech Janicki

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 16 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Wiktor Małaszek

trener, konsultant i praktyk z ponad 10 letnim doświadczeniem, mający na swoim koncie kilka tysięcy przeszkolonych uczestników.

Brał udział w pracach wdrożeniowo-pilotażowych programu produkcyjnego klasy MRPII oraz programu WMS, autor koncepcji i szczegółowych rozwiązań zastosowania kodów kreskowych i systemów AI.

Posiada doświadczenie związane z pracami nad wdrożeniami ISO 9001, ISO 14000 oraz ISO 18000, autor wielu procedur i instrukcji dla tych systemów.

Absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Logistyki Produkcji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor i współautor projektów logistycznych z zakresu magazynowania i zarządzania zapasami w różnych branżach przemysłu, min. w branży elektrotechnicznej, drzewnej, chłodnictwie oraz artykułów gospodarstwa domowego, w tym w tym prac optymalizacyjnych przy produkcji wielkoseryjnej.

Na szkoleniach łączy teorię z praktyką w działaniach doradczych, chętnie konsultując zgłaszane przez uczestników problemy.

Piotr Paszek

Doradca podatkowy, prawnik,  Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp. k. specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – w oparciu o ranking Rzeczpospolitej z 29 kwietnia 2020 r.

Anna Kiersnowska-Drzewiecka

Prawnik, doradca podatkowy, dyrektor działu podatków bezpośrednich  w spółce świadczącej usługi doradztwa podatkowego. Wieloletni współpracownik podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym.  Na co dzień zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji podatkowych a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi. Przez ostatnie lata uczestniczyła w audytach podatkowych, reprezentowała podatników w sporach przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej m.in. na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i portali tj.: Podatki.biz, Money.pl.  Współautorka publikacji książkowych. Doświadczony wykładowca. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych oraz Ordynacji podatkowej.Krzysztof Janusz

Ekonomista, ceniony ekspert w zakresie opracowania polityk cen transferowych, przygotowania „obronnych” dokumentacji podatkowych i analiz cen transferowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze cen transferowych, przez ostatnie 4 lata zdobywane w dedykowanym Zespole Transfer Pricing w EY. Obok wiedzy merytorycznej, posiada także wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność skutecznego przekazywania treści, co wykorzystywał podczas prowadzenia szkoleń podatkowych (otwartych i dedykowanych wewnętrznym potrzebom klientów) organizowanych przez wiodące podmioty na polskim rynku . Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.

Jarosław Włoch

Radca prawny, wieloletni współpracownik polskich firm doradztwa podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym).  Absolwent  Prawa  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz  Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tomasz Gzela

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.

Ireneusz Zabawa

Radca Prawny . Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo.  Autor  wielu publikacji dla: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w czołowych krakowskich kancelariach prawniczych, gdzie zajmował się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, jak również sprawami procesowymi, w szczególności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego. Od 2007 roku prowadzi również działalność szkoleniową . W swoich wykładach umiejętnie przekłada doświadczenie zawodowe na język szkoleniowy , czyniąc je  niezwykle proste w odbiorze.


Ekspert w dziedzinie VAT oraz podatków dochodowych

doświadczony trener,  prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie („Rzeczpospolita”), stały współpracownik miesięcznika "Rachunkowość", doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego, w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG.

Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Przemysław Szot

Prokurent w spółkach prawa handlowego z branży game-dev oraz wydawnictwa gier karcianych, starszy konsultant podatkowy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych, Grupa Modzelewski i Wspólnicy, wielokrotnie nagradzany różnorodnymi stypendiami za znaczące osiągnięcia naukowe, (w tym dwukrotnie Stypendium Ministra Edukacji i Nauki) swoje referaty dotyczące problematyki podatków bezpośrednich i pośrednich wygłaszał na konferencjach ogólnokrajowych jak i międzynarodowych, jego teksty  naukowe i jak i popularno-naukowe publikowały największe specjalistyczne wydawnictwa w Polsce (m.in. Rzeczpospolita, C.H. Beck, infor), prowadził szkolenia dla instytucji publicznych, biur rachunkowych jak i osób zatrudnionych w firmach z zakresu doradztwa podatkowego w dziedzinie podatków bezpośrednich (PIT i CIT) oraz podatków pośrednich (funkcjonowanie systemu VAT w UE), absolwent Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Waldemar Adametz

Uznany szkoleniowiec i specjalista z zakresu Prawa Pracy oraz rozliczeń czasu pracy, wieloletni praktyk. Wykładowca zajmujący się prowadzeniem zajęć w zakresie prawa pracy, m.in. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, SEKA S.A., NOT, Akademii Transportu. Trener kształcący przyszłych inspektorów pracy oraz radców prawnych. Współautor publikacji „Czas pracy kierowców” wyd. Akademia Transportu 2007, 2008 i 2010 roku.

Hubert Grzyb, Zdzisław Modzelewski

Hubert Grzyb - Adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Zdzisław Modzelewski - Doradca podatkowy, praktyk i doświadczony wykładowca, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT, występował jako ekspert komisji sejmowej w dziedzinie podatku VAT. W swojej praktyce zawodowej zajmował się zarówno bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym m.in. opracowywanie opinii i analiz, w tym optymalizacji podatkowych, przeprowadzanie audytów podatkowych, jak również pomocą klientom w przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacją klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym. Jest także współautorem m.in. 2 uznanych komentarzy podatkowych: „Ustawa o VAT”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 oraz „Ustawa o VAT Komentarz”

Marek Sochoń

Doświadczony trener i konsultant, prowadzi od 2002 doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 2000 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki dnia codziennego z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej efektywny dla uczestnika. Ekonomista, absolwent studiów doktoranckich  w Katedrze Zarządzania w Gospodarce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Marek Jackiewicz

Trener z ponad 20-letnim doświadczeniem specjalizujący się w szkoleniach produktowych związanych z narzędziami informatycznymi, ogólnodostępnymi, jak np. pakietów biurowych, czy programów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych, ale również z dedykowanych narzędzi pisanych na zamówienie. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Specjalista d/s prawa pracy

Wysoko ceniony wykładowca, praktyk, od kilkunastu lat prowadzi liczne szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników działów personalnych.

Specjalista z rachunkowości finansowej i VAT

Doświadczony ekspert prowadzący wiele szkoleń zamkniętych dla czołowych firm doradczych i międzynarodowych koncernów.

dr Barbara Pawełko-Czajka, Przemysław Szot

dr Barbara Pawełko-Czajka - Trenerka  z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada  praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

Przemysław Szot - Prokurent w spółkach prawa handlowego z branży game-dev oraz wydawnictwa gier karcianych, starszy konsultant podatkowy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych, Grupa Modzelewski i Wspólnicy, wielokrotnie nagradzany różnorodnymi stypendiami za znaczące osiągnięcia naukowe, (w tym dwukrotnie Stypendium Ministra Edukacji i Nauki) swoje referaty dotyczące problematyki podatków bezpośrednich i pośrednich wygłaszał na konferencjach ogólnokrajowych jak i międzynarodowych, jego teksty  naukowe i jak i popularno-naukowe publikowały największe specjalistyczne wydawnictwa w Polsce (m.in. Rzeczpospolita, C.H. Beck, infor), prowadził szkolenia dla instytucji publicznych, biur rachunkowych jak i osób zatrudnionych w firmach z zakresu doradztwa podatkowego w dziedzinie podatków bezpośrednich (PIT i CIT) oraz podatków pośrednich (funkcjonowanie systemu VAT w UE), absolwent Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.