ON-LINE! PODATEK  DOCHODOWY  OD  OSÓB  PRAWNYCH  DLA  INSTYTUTÓW BADAWCZYCH ORAZ INSTYTUTÓW NAUKOWYCH PAN -  rozliczenie roczne. Co zmieniła ustawa 2.0?

Termin
12-11-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
490 zŁ. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

I. Zagadnienia ogólne podatku dochodowego od osób prawnych

1. Zakres podmiotowy podatku CIT

2. Instytut badawczy oraz instytut naukowy PAN jako podatnik podatku  dochodowego od osób prawnych

3. Działalność statutowa a działalność gospodarcza


II. Przychody w podatku dochodowym od osób prawnych

1. Przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł

2. Moment powstania przychodu (usługi badawcze, subwencja, najem)

3.  Korekta przychodów

4.  Dotacje i subwencje a przychody podatkowe


III. Koszty uzyskania przychodów

1. Pojęcie kosztu uzyskania przychodów ze źródła przychodów

2. Moment poniesienia kosztu podatkowego

3. Koszty wyrażone w walutach obcych i zasady ich przeliczania

4. Rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych


IV. Wydatki niestanowiące kosztów podatkowych, w szczególności

1. Odsetki od zaległości podatkowych, kary umowne i odszkodowania

2. Wpłaty na PFRON

3. Wydatki sfinansowane z dotacji oraz innych środków krajowych i zagranicznych


V. Analiza wydatków pod kątem prawidłowej kwalifikacji podatkowej

1. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu

2. Uznanie za wydatki na cele statutowe

3. Znaczenie źródła finansowania wydatków: subwencja czy dotacja


VI. Ustalenie dochodu/straty

1. Dochód z zysków kapitałowych oraz dochód z innych źródeł przychodów

2. Dochód przeznaczony na działalność statutową

3. Wydatki niezaliczane do kosztów podatkowych a dochód podatkowy

4. Zaliczka na podatek dochodowy oraz podatek dochodowy od wydatków na cele niestatutowe

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Elżbieta Kida

Doświadczony ekspert prowadzący wiele szkoleń zamkniętych dla czołowych firm doradczych i międzynarodowych koncernów, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, a także przygotowujących do egzaminów na doradcę podatkowego, maklera giełdowego, członka rady nadzorczej i biegłego rewidenta. Wykładała również w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Biznesu i Administracji. Praktyk prowadzący własne Biuro Rachunkowe.Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers, TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych