ON-LINE! Faktura VAT oraz nowy JPK w 2020r. - matryca stawek, split payment- zmiany od lipca i października.

Termin
17-11-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
349 ZŁ. (23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

Cel szkolenia:

Faktura to najistotniejszy dokument z perspektywy rozliczeń podatku VAT. Błędy w fakturowaniu mogą wiązać się z dotkliwymi karami karnoskarbowymi albo sankcjami przewidzianymi w ustawie o VAT. Uczestnik szkolenia pozna przypadki, gdy zobligowany jest wystawić fakturę, będzie umiał określić elementy jakie faktura powinna zawierać oraz terminy na jej wystawienie. Zostanie zaznajomiony z regułami wystawiania faktur zaliczkowych, sposobami korygowania faktur, zasadami wystawiania faktur do paragonów oraz odliczania VAT z takich dokumentów (NIP na paragonie od 2020 r.).

Szkolenie obejmuje również szereg zagadnień dotykających kwestii fakturowania, a wynikających ze zmian, które wejdą w życie 1 lipca 2020 r. Dodatkowo w ramach szkolenia omówione zostaną obowiązki podatników wystawiających faktury w przypadku zaistnienia zdarzeń wywołanych kryzysem (rozwiązanie, zawieszenie kontraktów, anulowanie zaliczek itp.).


1.Nowy JPK od października 2020 r. w kontekście faktur VAT:

a)ujmowanie faktur w nowym JPK;

b)które transakcje będą podlegały wykazaniu?

c)jakie kody należy przypisać do poszczególnych transakcji i czy muszą one zostać ujęte w fakturze?

d)jakie elementy faktury należy wprowadzić do rejestru VAT?

e)czy każda faktura zakupowa musi być ujęta w ewidencji zakupów?

f)jak ujmować w nowym JPK sprzedaż nieudokumentowaną fakturą?


2.Nowa matryca VAT a prawidłowa stawka VAT na fakturze:

a)w odniesieniu do jakich towarów/usług zmienią się stawki od 1 lipca 2020 r.

b)co ze stawkami obniżonymi w gastronomii (sprzedaż gotowych posiłków albo usługi gastronomiczne)?

c)czy dalej będzie można stosować stawkę 8% VAT dla usług budowlanych i budowlano-montażowych?

d)co w przypadku, gdy faktura wskazuje błędną stawkę VAT – konsekwencje u sprzedającego i kupującego (w kontekście możliwości odliczenia VAT),

e)stawka VAT przy refakturowaniu świadczeń.


3.Ujmowanie w fakturach zdarzeń wynikających z zawieszenia realizacji kontraktów (sytuacje możliwe do zaistnienia w czasie kryzysu):

a)czy należy wystawiać korekty w związku z opłaconymi, lecz anulowanymi rezerwacjami (zaliczkami)?

b)jak ujmować korekty in minus związane z anulowaniem kontraktu (wycofaniem się z umowy)?

c)czy należy wystawić faktury dla udokumentowania odstępnego (kary płaconej z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy)?

d)metoda kasowa rozliczania VAT (płatność VAT dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta) – jakie oznaczenia powinna zawierać faktura?

e)ulga na złe długi – jak wykazać fakturę wystawioną dla dłużnika w deklaracji VAT i JPK oraz jak będzie wykazywana po zmianach w lipcu 2020 r.?


4.Faktura do paragonu – zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2020 r.:

a)kiedy można wystawić fakturę do paragonu,

b)jakie kary grożą za wystawienie faktury do paragonu bez NIP oraz jakie konsekwencje dotyczą nabywcy, który ujął taką fakturę w ewidencji zakupów,

c)czy paragon z NIP można traktować jako fakturę uproszczoną?

d)czy można odliczyć VAT posiadając wyłącznie paragon z NIP?


5.Nowe obowiązki sprzedającego związane z podzieloną płatnością:

a)na czym polega split payment,

b)kiedy sprzedający musi umieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności”,

c)jakie kary grożą za brak takiej adnotacji,

d)czy odbiorca faktury nie ponosi negatywnych konsekwencji za brak płatności MPP, jeżeli faktura nie zawierała adnotacji o tym mechanizmie?


6.Kiedy wystawia się fakturę i kogo dotyczy ten obowiązek:

a)podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,

b)jakie transakcje dokumentujemy fakturą i kiedy nie wystawia się faktury,

c)przypadki, gdy faktura wystawiana jest na żądanie nabywcy,

d)kiedy wystawia się fakturę, a kiedy paragon.


7.Terminy wystawiania faktur:

a)podstawowy i szczególne terminy dla wystawiania faktur,

b)jak dokumentować fakturami usługi budowlane (kwestia protokołów zdawczo-odbiorczych),

c)kary za wystawienie faktury przedwcześnie albo z opóźnieniem,

d)termin na wystawienie faktury na żądanie nabywcy (żądanie wystawienia faktury przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej),

e)moment wykonania usługi oraz moment dokonania dostawy jako chwila, od której płynie termin na wystawienie faktury,

f)terminy na wystawienie faktury przy WDT, eksporcie towarów, sprzedaży krajowej itp.


8.Elementy obligatoryjne faktury:

a)omówienie podstawowych elementów wymaganych dla każdej faktury;

b)dodatkowe adnotacje wymagane dla faktur;

c)faktury wystawiane przy sprzedaży zwolnionej (podatników zwolnionych podmiotowo), przez podatników stosujących metodę kasową, przy samofakturowanium przy procedurze marży, przez komorników oraz rolników ryczałtowych (faktura VAT-RR),

d)dokumenty zrównane z fakturami: bilety za przejazd autostradą oraz bilety PKP,

e)faktury pro forma oraz duplikaty faktur,

f)podatek VAT w PLN – sposób przeliczania walut obcych na złote.


9.Faktury zaliczkowe:

a)dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą VAT (terminy, obligatoryjne dane);

b)rozliczenia zaliczek otrzymanych w walucie obcej;

c)dokumentowanie i rozliczanie zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych;

d)faktura zaliczkowa a faktura końcowa,

e)kiedy nie wystawia się faktur zaliczkowych.


10.Korygowanie faktur - faktura korygująca:

a)korekta VAT in minus u sprzedawcy i nabywcy;

b)korekta VAT in plus u sprzedawcy i nabywcy;

c)noty korygujące;

d)brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej a korekta VAT,

e)korekty zbiorcze oraz anulowanie faktur.


11.Faktury elektroniczne:

a)stosowanie faktur elektronicznych w praktyce (przykłady stosowanych metod, formatów);

b)co daje nam wyrażenie ,,zgody'" na fakturowanie elektroniczne - istotne elementy dokumentu oraz sposób akceptacji;

c)ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe;

d)bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny - aspekty prawne stosowania podpisu elektronicznego, kwalifikowany i niekwalifikowany certyfikat.


12.Pytania i odpowiedzi


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Piotr Kępisty

- prawnik, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, czy też „Podatek VAT w branży TSL”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych