Podatek CIT, PIT i VAT 2021- niedocenione, a istotne zagrożenia, m.in. MDR, WHT, ceny transferowe, struktury hybrydowe, faktury i korekty, e-commerce, e-faktury, JPK, Slim VAT 2.

Termin
07-07-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

PODATEK CIT / PIT 


1. Schematy podatkowe – M D R

źródło schematów podatkowych

co to jest schemat podatkowy?

cel wprowadzenia MDR do polskich przepisów podatkowych

cechy rozpoznawcze – kiedy obowiązują

podstawowe definicje – Promotor, Korzystający i Wspomagający

kogo dotyczy obowiązek raportowania

MDR-1,  MDR-2  i MDR-3

procedury i obowiązki w zakresie MDR.

2.  Podatek  u źródła -  W H T

kiedy występuje „podatek u źródła”?

należności objęte WHT

WHT  a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

znaczenie i istota „certyfikatu rezydencji”

zasada dochowania należytej staranności

czym jest procedura  W H T?

identyfikacja należności podlegających WHT.

termin zapłaty podatku

sprawozdawczość podatkowa

3. Ceny transferowe 2021

podstawowe pojęcia: cena transakcyjna, powiązania, podmioty powiązane, powiązania, znaczący wpływ, transakcje kontrolowane 

zasady ceny rynkowej, metody kalkulacji: - porównywalna cena niekontrolowana

     - cena odsprzedaży

     - koszt plus

     - marża transakcyjna netto

     - podziału zysku

kiedy mamy obowiązek tworzenia dokumentacji podatkowej

    - dokumentacja lokalna

    - dokumentacja grupowa

    - analiza porównawcza, analiza  zgodności

wyłączenia z obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej

zagrożenia w przypadku braku dokumentacji podatkowej – stawka podatku 50%.

4. Transakcje (faktury) przekraczające wartość 15.000,- zł – wydatki nie zaliczane w koszty

limit transakcji gotówkowych – Ustawa Prawo Przedsiębiorców  art. 19

    - pojedyncze zakupy

    - zamówienie a umowa

    - umowy na czas określony i nieokreślony, umowy ramowe

przelew na rachunek spoza „białek listy” a wartość transakcji

    - rejestr podatników VAT czynnych

    - kogo i kiedy ten obowiązek dotyczy

   - niekorzystne skutki podatkowe

    - możliwość uniknięcia sankcji – ZAW-NR

mechanizm podzielonej płatności w VAT a negatywne skutki w PDOP i PDOF

    - załącznik nr 15 do ustawy o VAT a split payment

    - limit > 15.000,- zł dotyczy wartości faktury a nie transakcji              

    - rachunek VAT a możliwość dysponowania zgromadzonymi środkami

    - obowiązki wystawiającego fakturę a zagrożenia dla nabywcy

5.  Struktury hybrydowe

struktura hybrydowa – co to jest?

podstawowe definicje

jakie obejmuje transakcje i kiedy są stosowane

restrykcje i ograniczenia

6. Klauzula naruszenia prawa (VAT) a klauzula unikania opodatkowania (ordynacja

podatkowa)

skutki zastosowania

domiar podatkowy


PODATEK VAT


1.  Pakiet  E-commerce od lipca 2021

nowe zasady poboru opłat w systemie „e-TOLL” (ulga podatkowa na wyposażenie pojazdu)

likwidacja zwolnienia z VAT importu tzw małych przesyłek o równowartości 22 euro

- wprowadzenie uproszczonej procedury „One Stop Shop”

ułatwienie w rozliczaniu VAT z tyt. sprzedaży towarów i usług na rzecz „konsumentów” w innych państwach członkowskich.

2. Kasy on-line dla nowych branż  od 01-07-2021

usługi fryzjerskie

kosmetyczne i kosmetologiczne

budowlane

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i stomatologów

prawnicze

związane z fitness, wyłącznie w zakresie wstępu.

3.  Pakiet Slim VAT-2 od października 2021

jednoznaczne przypisanie wysyłki/transportu w przypadku eksportu towarów i WDT

rezygnacja z warunku skorelowania terminu odliczenia podatku naliczonego z terminem powstania obowiązku podatkowego u dostawcy + 3 miesiące

umożliwienie rozliczenia korekty z tyt. importu w deklaracji, gdy błędnie naliczono podatek należny z tyt. importu towarów

ulga na złe długi

modyfikacja definicji „państwa członkowskiego” i „terytorium Unii Europejskiej”

wydłużenie terminu na złożenie VAT-26

rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych na dokonanie korekty podatku naliczonego

modyfikacja zasad przeksięgowania środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowych

4. Krajowy System e-Faktur (faktury ustrukturyzowane)

istota Krajowego Systemu e-Faktur

dobrowolność stosowania od 01 października 2021 (obok faktur elektronicznych i papierowych

korzyści dla podatnika

obligatoryjna zasada od stycznia 2023      

5. Zasady rozliczania faktur korygujących in „+” i in „-” w 2021 r – zagrożenia

możliwość stosowania zasad 2020 roku, warunki

6. Propozycje zmian (projekt z 17.03.2021) dotyczące JPK

doprecyzowanie symboli GTU

procedury szczególne: MPP i TP (powyżej 15.000,- zł)


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Henryk Grychtoł

Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych. Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych