Akademia fakturowania 2021, z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian SLIM VAT, w tym nowy system E-faktur (Krajowy System e-Faktur). 

Termin
28-06-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne wystawiania faktur VAT

a) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

b) Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur

d) Kto ma obowiązek wystawienia faktury?

e) Podmioty zwolnione z obowiązku wystawiania faktur VAT

f) Faktury zagraniczne a rejestr VAT – czy można ująć faktury w obcym języku w rejestrze? (w tym przykłady faktur wystawianych przez Google, Facebooka itp.)


2. Faktura VAT a inne dokumenty źródłowe

a) Kiedy faktura?

b) Kiedy nota obciążeniowa?

c) Kiedy rachunek?

d) Kiedy umowa?

e) Kiedy dokument pro-forma?

f) Faktura proforma a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

g) Sprzedaż nieudokumentowana


3. Faktury elektroniczne

a) Definicja faktury elektronicznej

b) Czy skan faktury jest fakturą elektroniczną?

c) Dopuszczalne formy zgody na przesyłanie faktur elektronicznych wraz z przykładami

d) Najczęściej popełniane błędy przy fakturach elektronicznych

e) JPK_FA. Obowiązek udostępniania organom podatkowym pliku JPK z fakturami.


4. Faktury uproszczone i faktury do paragonu

a) Paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP jako faktury uproszczone.

b) Planowane na 1 lipca 2021r. zmiany w wykazie faktur uproszczonych w JPK_V7M i JPK_V7K

c) Czy do faktury uproszczonej należy wystawić zwykłą fakturę ? – Objaśnienia Ministerstwa Finansów

d) Paragony powyżej kwoty 450 zł z numerem NIP

e) Konsekwencje wystawienia faktury VAT do paragonu bez NIPu, w tym 100% dodatkowego podatku VAT

f) Korekta faktury uproszczonej


5. Obowiązkowa treść faktury

a) Nazwa, numer, adres, w tym skrócone nazwy podatników

b) Numer NIP. Kiedy faktura z „PL” i przedrostkiem zagranicznym?

c) Prawidłowa data wystawienia i sprzedaży na fakturze

d) Stawka podatku VAT na fakturze.

e) Wyrazy „odwrotne obciążenie” na fakturze – kiedy obowiązkowe?

f) Wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze

g) Symbol CN i PKWiU na fakturze po zmianach

h) Stawka podatku VAT przy usługach kompleksowych

i) Czy na fakturach trzeba umieszczać kody GTU?

j) Czy na fakturach trzeba umieszczać oznaczenia TP,EE, SW, MPP?


6. Faktura zaliczkowa

a) Prawidłowa treść faktury zaliczkowej.

b) Kiedy nie wystawiać faktury zaliczkowej?

c) Faktury zaliczkowe na 100%. Czy można je wystawiać?

d) Faktura końcowa „na zero”. Czy trzeba wystawiać i ująć w JPK_V7M?

e) Terminy wystawiania faktur zaliczkowych

f) Faktury zaliczkowe w eksporcie

g) Faktura zaliczkowa a obowiązkowy MPP


7. Faktury korygujące z uwzględnieniem zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021

a) Przypadki kiedy nie wystawia się faktur korygujących.

b) Treść faktury korygującej.

c) Zbiorcza faktura korygująca.

d) Termin wystawienia faktury korygującej

e) Faktury korygujące in plus z uwzględnieniem SLIM VAT

f) Faktury korygujące in minus z uwzględnieniem SLIM VAT

g) Anulowanie faktury

h) Czy można skorygować NIP na fakturze VAT?

i) Faktury korygujące w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 października 2020


8. Nota korygująca

a) Przesłanki wystawienia.

b) Akceptacja noty korygującej.

c) Forma noty korygującej


9. Obowiązek podatkowy a terminy wystawiania faktur

a) Zasady ogólne wystawiania faktur VAT

b) Szczególne zasady wystawiania faktur VAT

c) Konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie

d) Możliwość wystawienia faktury VAT na 30 dni przed sprzedażą lub wpłatą zaliczki


10. Refaktury

a) W jakich przypadkach stosuje się refaktury

b) Terminy wystawiania refaktur

c) Refaktury a usługi kompleksowe – sposób na optymalizację


11. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur

a) Przesłanki odliczenia podatku VAT

b) Wydłużenie terminu odliczenia VAT z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021r.

c) Przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?

d) Czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić?

e) Czy biała lista podatników VAT ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT?

f) Błędna stawka VAT a prawo do odliczenia.

g) Inne błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT.

h) Mechanizm podzielonej płatności a prawo do odliczenia podatku VAT

i) Faktura niezgodna z rzeczywistością a prawo do odliczenia.

j) Faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane.

k) Odliczanie VAT od usług noclegowych po zmianach 2021.

l) Usługi gastronomiczne i cateringowe a kwestia prawa do odliczenia podatku VAT


12. E-faktura i SLIM VAT 2. Jakie zmiany w fakturowaniu planowane od  października 2021 r.?

a) Co to jest KSeF i do czego ma służyć?

b) e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,

c) KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?

d) Faktura ustrukturyzowana – czyli jaka?

e) Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej, wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,

f) Zasady uwierzytelniania faktury ustrukturyzowanej,

g) 10 letni okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych,

h) Zachęty do korzystania z KSeF :zwrot podatku VAT w terminie 40 dni,

i) Faktury korygujące w KSeF,

j) Faktura uproszczona a KSeF,

k) Faktury do paragonu a KSeF,

l) Faktura zaliczkowa w KSeF,

ł) Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,

m) Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,

n) Kto będzie miał dostęp do faktur w KSeF?


13. Sankcje za błędy na fakturach

a) Dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W jakich przypadkach? Kto odpowiada?

b) Czy osoba wystawiająca fakturę VAT podlega odpowiedzialności karnej skarbowej?

c) Faktura wadliwa a nierzetelna.

d) Omówienie czynów zabronionych związanych z fakturowaniem.

e) Co zrobić by uniknąć odpowiedzialności?


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych