Podatek VAT 2021 - VAT naliczony z tytułu WNT, "ulga za złe długi", zmiany w JPK, e-commerce od lipca, e-faktury oraz SLIM VAT 2 od października 2021.

SZKOLENIE STACJONARNE

Termin
06-07-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
POZNAŃ

Hotel MODERNO, ul.Kolejowa 29

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
549 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

1. Nowy JPK_VAT – wybrane problemy związane ze stosowaniem nowej struktury:

a) wyjaśnienia MF/KIS a przepisy – co i jak stosować?

b) paragony i faktury do nich wystawione;

c) zasady wypełniania określonych pól np. pola opcjonalne, kod kraju, numery NIP, nr dokumentów i daty dokumentów;

d) zasady oznaczania określonych dokumentów kodami GTU oraz kodami transakcyjnymi typu TP, MPP;

e) wykazywanie sprzedaży VAT-marża i zakupów jej dotyczących;

f) paragony z NIP do 450 zł – jak wykazywać?

g) korygowanie JPK_VAT;

h) kary „500 minus” za błędy w JPK_VAT – w jakich przypadkach oraz jak ich unikać, ewentualnie bronić się przed nimi;

i) kary wynikające z Kodeksu karnego skarbowego – jakie, w jakich przypadkach i jak ich unikać;

j) składanie korekty JPK_VAT a tzw. „czynny żal” – czy to jest faktycznie problem?


2. Zmiany w JPK_VAT od kwietnia 2021 r.:

a) zmiany w oznaczeniach GTU oraz kodach transakcyjnych;

b) doprecyzowanie przepisów w zakresie stosowania kodów, co może oznaczać szerszy katalog przypadków do raportowania w ramach JPK_VAT;

c) kod TP tylko dla transakcji (nie faktur) powyżej 15 tys. zł i nie dotyczy powiązań np. spółek Skarbu Państwa;

d) MPP również dla dobrowolnego MPP – czy będzie obowiązek pilnowania płatności i korygowania JPK_VAT;

e) nowe zasady wykazywania sprzedaży wynikającej z tzw. faktur uproszczonych;


3. Projekt E-commerce – zmiany od lipca 2021 r.:

a) uchylenie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz na terytorium kraju;

b) znaczne ograniczenie limitów w UE dla transakcji towarowych i usługowych z konsumentami;

c) wdrożenie procedury unijnej na rozliczenie określonych transakcji w ramach UE;

d) sztuczne opodatkowanie operatorów interfejsów elektronicznych;

e) wprowadzenie nowych mechanizmów uszczelniania VAT importowego, w tym nowa czynność: sprzedaż na odległość towarów importowanych;

f) możliwość nakładania kar na krajowego podatnika przez służby podatkowe wszystkich krajów UE;


4. SLIM VAT 2 – kolejny pakiet „uproszczeń” w VAT (październik 2021/styczeń 2022):

a) prostsze fakturowanie, w tym brak faktur korygujących i eliminacja duplikatów faktur;

b) możliwość wcześniejszego wystawiania faktur;

c) korekty przy VAT naliczonym możliwe w szerszym zakresie;

d) WNT – zasady rozliczania korekt;

e) „ulga na złe długi” – możliwość skorzystania o rok dłużej (przez 3 lata);


5. E-faktury – nowe narzędzie kontroli podatników:

a) wprowadzenie tzw. faktury ustrukturyzowanej – co to jest i co to oznacza?

b) wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur, czyli systemu, przy pomocy którego będzie można wystawić i otrzymać fakturę ustrukturyzowaną;

c) od kiedy stosowanie faktury ustrukturyzowanej będzie obowiązkowe?

d) korzyści związane ze stosowania e-faktur;


6. Wyrok TSUE zmieniający zasady odliczania VAT naliczonego z tytułu WNT:

a) czy ma zastosowanie także do importu usług?

b) jak powinien postępować podatnik, skoro przepisy ustawy o VAT nie zostały jeszcze zmienione?

c) jeśli podatnik zapłacił odsetki z powodu braku możliwości rozliczenia VAT należnego i naliczonego w tym samym miesiącu, to czy można je odzyskać?


7. Wyrok TSUE dotyczący „ulgi na złe długi” – zdecydowane poszerzenie możliwości korzystania z tej ulgi i odzyskiwania zapłaconego VAT nawet od faktur wystawionych dla osób prywatnych


 8. Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi.

Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Szkolenia odbywają się z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia, zgodnie z przepisami sanitarnymi. 

Zajęcia w mniejszych grupach, z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami.

Wykładowca
Zdzisław Modzelewski

doradca podatkowy, praktyk i doświadczony wykładowca, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT, występował jako ekspert komisji sejmowej w dziedzinie podatku VAT. W swojej praktyce zawodowej zajmował się zarówno bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym m.in. opracowywanie opinii i analiz, w tym optymalizacji podatkowych, przeprowadzanie audytów podatkowych, jak również pomocą klientom w przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacją klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym. Jest także współautorem m.in. 2 uznanych komentarzy podatkowych: „Ustawa o VAT”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 oraz „Ustawa o VAT Komentarz”

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych