BDO a pierwotny wytwórca, zbierający, przetwarzający odpady - najważniejsze regulacje obowiązujące od 2021 roku, m.in. rodzaje odpowiedzialności i kontrole, decyzje w gospodarce odpadami.

Termin
30-06-2021
godz. 10:00-13:24
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Program szkolenia

1.Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami


- pierwotny wytwórca odpadów

- zbieranie odpadów

- przetwarzanie odpadów

- nieprofesjonalne zbieranie odpadów

- sprzedawca odpadów

-pośrednik w odpadach

- transportujący odpady


2. Decyzje w gospodarce odpadami


- kiedy jesteśmy zobowiązani posiadać decyzję na wytwarzanie odpadów

- czy każdy przedsiębiorca wytwarza odpady z instalacji

- decyzja na zbieranie odpadów – operat p.poż.

- decyzja na przetwarzanie odpadów – uzgodnienia właściwych organów

- pozwolenie zintegrowane

- czy na nieprofesjonalne zbieranie odpadów wymagane jest decyzja

- zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji. Wizyjny system kontroli miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.


3. Baza danych o odpadach – wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie


- dział XIII BDO wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji

- czy rejestrować się w BDO, czy wyrejestrować się z BDO, jakie obowiązki wiążą się z rejestracją

- konsekwencje  za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie przepisów prawnych

- dokumentacja  niezbędna do wykazania w trakcie kontroli

- jak przekazać lub odebrać odpady od podmiotu niezarejestrowanego w BDO,

- przekazanie  odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami

- przekazanie odpadów osobie fizycznej

- przekazanie odpadów pomiędzy oddziałami

- co wpisać w prowadzoną ewidencję lub jakie dokumenty należy posiadać, aby ewidencji nie prowadzić

- ewidencja uproszczona, KPO

-  zwolnienia z wpisu do BDO dla wytwórców odpadów

- jakie decyzje wpisywane są z urzędu do rejestru BDO

- problem określenia wagi przekazywanych odpadów

- status KPO – odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające

- ewidencja odpadów w formie papierowej


4. Kontrole gospodarki odpadami – wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie, transport i działania nad tymi procesami


- KPO, KPOK, faktura

- uprawnienia kontrolne policji, inspekcji transportu drogowego, WIOŚ, straży miejskiej do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami oraz wysokość przewidzianych prawnie kar dla przedsiębiorców (od 10.000 do 1.000.000) za brak lub niewłaściwe wykonanie przepisów.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Sabina Kościsz

Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych