Raportowanie schematów podatkowych; MDR-y z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Termin
21-06-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

1. Wstęp do raportowania

a. Podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR

b. Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień)

c. Cel wprowadzenia nowych regulacji

d. Okres obowiązywania nowych regulacji ( w tym retrospektywny skutek przepisów dotyczący 2018r.)

e) Czy obowiązek raportowania dotyczy wszystkich przedsiębiorców?


2. Zakres przedmiotowy raportowania

a. Definicja uzgodnienia

b. Definicja i rodzaje schematów podatkowych

– Krajowe

– Transgraniczne

– standaryzowane

c. Definicja kryterium głównej korzyści podatkowej

- co to jest korzyść podatkowa

- korzyść podatkowa jako cel działania podatnika

- alternatywne rodzaje postępowań

d. Definicja kwalifikowanego korzystającego

e. Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania:

– bieżące doradztwo podatkowe

– audyty i przeglądy

– szkolenia

- składanie deklaracji podatkowych

- sporządzanie objaśnień podatkowych

f. Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które powodują obowiązek raportowania


3. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki,

a. Kim jest promotor

b. Kim jest korzystający

c. Kim jest wspomagający

d. Czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi są

korzystającymi lub promotorami?

e. członkowie zarządu – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?

f) pracownicy merytoryczni – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?

g) pracownicy księgowości, w tym główny księgowy – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?


4. Terminy i sposób raportowania

a. Terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz

b. Sposób i forma raportowania

c. Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji

d. Sankcje karno - skarbowe za brak raportowania lub nieterminowe raportowanie, a także inne czyny związane z raportowaniem

zagrożone odpowiedzialnością karną - skarbową


5. Zakres raportowanych informacji do Szefa KAS

a. Wykazanie przesłanek uzasadniających raportowanie

b. Opis uzgodnienia

c. Informacja o znanych celach

d. Szacownie korzyści podatkowej

e. Opis czynności służących realizacji uzgodnienia

f. Informacja o innych podmiotach uczestniczących w uzgodnieniu


6. Wewnętrzna procedura MDR – praktyczne warsztaty sporządzania procedury

a Jacy przedsiębiorcy są zobowiązani do wprowadzenia procedury MDR?

b. Co powinna zawierać procedura?

c. W jakiej formie powinna być wprowadzona procedura? (zarządzenie/ załącznik do zarządzenia, uchwała zgromadzenia

wspólników?)

d. Środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

e. Określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji

f. Określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o

schematach podatkowych

g. Określenie zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu MDR

h. Określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów dotyczących MDR

i. Określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów dotyczących MDR oraz zasad postępowania

określonych w wewnętrznej procedurze.

j. Praktyczne przykłady klauzul stosowanych w procedurze

k. Sankcje administracyjne za brak procedury MDR do 10 000 000 zł


7. Planowane zmiany w schematach podatkowych wynikające z projektu ustawy (druk 208)  - rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

a) nałożenie obowiązku ponownego zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano między 26 czerwca 2018 r., a 31 marca 2020 r.

b) rozszerzenie jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych dotyczącej podlegających zaliczeniu do KUP transgranicznych płatności między podmiotami powiązanymi jeśli odbiorca płatności ma miejsce siedziby/ zarządu w raju podatkowym

c) zmiana danych potwierdzenia nadania NSP

d) na adres elektroniczny wskazany w informacji podatkowej będzie dostarczany nie tylko NSP (jak dotychczas to miało miejsce), ale również inne pisma w całym procesie;

e) wydłużenie z 7 do 30 dni terminu, w którym szef KAS będzie zobowiązany do potwierdzenia nadania NSP,

f) zadania wykonywane przez Szefa KAS w zakresie MDR będą mogły być delegowane przez MF na rzecz innego organu Krajowej Administracji Skarbowej;

g) rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby MDR poprzez uregulowanie, że pełnomocnictwo szczególne upoważnia również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu (pełnomocnictwo szczególne udzielone w jednej sprawie z zakresu MDR zachowa zatem aktualność również w innych sprawach z tego zakresu).


8 Pytania i odpowiedzi


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Anna Resiak

Doradca podatkowy. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych