Odpady budowlane i przemysłowe -  obowiązki branży budowlanej wynikające z aktualnych przepisów o ochronie środowiska, m.in. wymagania środowiskowe, ewidencja, magazynowanie i transport odpadów, obowiązek w rejestrze BDO, opłaty środowiskowe i KOBIZE, kontrole.

Termin
18-06-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Program szkolenia

Cele szkolenia:

Przypomnienie/zapoznanie Uczestników szkolenia o podstawowych obowiązkach odpadowych, w ochronie środowiska i odpowiedź na pytania: 

- kto jest wytwórcą odpadów na budowie

- kiedy mamy obowiązek posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów

- czy kruszenie gruzu budowlanego to przetwarzanie

Praktyczne przykłady właściwego postępowania z odpadami budowlanymi/przemysłowymi.

Adresaci szkolenia:

- właściciele/pracownicy firm remontowo budowlanych,

- podmioty świadczące usługę odbioru odpadów remontowo budowlanych,

- deweloperzy  

- osoby zainteresowane poszerzeniem/pogłębieniem wiadomości wynikających z nowelizowanych przepisów w tym obszarze.

- wytwarzają odpady, jak firmy budowlane i wykończeniowe, zakłady usługowe, handel


Program:


1 .Budowa/remont obiektu budowlanego i liniowego

- wymagania środowiskowe

- wymagania dla podwykonawców


2. Miejsce budowy

- magazynowanie odpadów - wymagania rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów

- magazynowanie substancji i preparatów chemicznych

- magazynowanie odpadów niebezpiecznych


3. Gospodarka odpadami budowlanymi i przemysłowymi

- kiedy wymagana jest decyzja administracyjna

- transport odpadów – czy jest wymagana decyzja

- kiedy powstaje obowiązek w rejestrze BDO

- jakie odpady możemy przekazać osobie fizycznej

- sprawozdania z odpadów – kogo dotyczą

- magazynowanie odpadów  - kiedy wymagana jest decyzja na zbieranie , a kiedy

na przewarzanie odpadów

- jak w prosty sposób sprawdzić przedsiębiorcę czy prawidłowo wykonuje przepisy ustawy o odpadach – praktyka stosowana przez WIOŚ, Straż Miejską, Inspekcję Sanitarną


4. Odpady budowlane

- jakim podmiotom można przekazać

-  jakie dokumenty obowiązują przy przekazaniu odpadów osobie fizycznej

- czy ziemia z wykopów i destrukt jest zawsze odpadem


5. Ewidencja odpadów

- karty ewidencji odpadów

- karty przekazania odpadów

- katalog odpadów – jak poprawnie sklasyfikować odpady budowlane

- ewidencja uproszczona


6. Wytwórca odpadów

- kiedy wytwórca odpadów jest firma budowlana

- kiedy odbierający odpady staje się ich posiadaczem


7. Opłaty środowiskowe i KOBiZE

- czy każdy ma obowiązek naliczać opłaty środowiskowe

- kto jest zobowiązany do raportowania w rejestrze KOBiZE


8. Kontrole WIOŚ i innych organów na budowie

- uprawnienia kontrolne policji, wioś, straży miejskiej do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami oraz wysokość przewidzianych prawnie kar dla przedsiębiorców (od 10.000 do 1.000.000) za brak lub niewłaściwe wykonanie przepisów.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Sabina Kościsz

Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych