FAKTURA VAT od podstaw, dla początkujących. Zasady fakturowania na przykładach, z uwzględnieniem ostatnich oraz planowanych zmian- Krajowy System e-faktur od października 2021.

Termin
16-06-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

Program szkolenia jest dostosowany dla osób niemających na co dzień do czynienia z podatkami albo dopiero rozpoczynających swoją przygodę z rozliczeniami VAT. W prosty i przejrzysty sposób przedstawione zostaną najważniejsze aspekty związane z fakturowaniem.

Uczestnik szkolenia pozna przypadki, gdy zobligowany jest wystawić fakturę, będzie umiał określić elementy jakie faktura powinna zawierać oraz terminy na jej wystawienie. Zostanie zaznajomiony z regułami wystawiania faktur zaliczkowych, sposobami korygowania faktur, zasadami wystawiania faktur do paragonów oraz odliczania VAT z takich dokumentów (NIP na paragonie).

Na przykładach przeanalizowane zostaną zasady fakturowania transakcji krajowych oraz w obrocie międzynarodowym (WDT, eksport towarów). Kwestie fakturowania zostaną uwzględnione także z perspektywy kupującego.

Szkolenie obejmuje również szereg zagadnień dotykających kwestii fakturowania, a wynikających ze zmian, które weszły w życie na przestrzeni 2020 r. i 2021 r., w szczególności nowych zasad ujmowania korekt in minus oraz in plus wprowadzonych w ramach pakietu SLIM VAT.


1. Co stanowi fakturę?:

a) faktura w formie papierowej, a faktura elektroniczna;

b) kiedy sprzedaż dokumentowana jest paragonem a kiedy fakturą?

c) czy paragon z NIP nabywcy może stanowić fakturę?

d) kiedy bilet PKP stanowi fakturę?

e) potwierdzenie zapłaty za przejazd autostradą – kiedy możemy go traktować jako fakturę?

f) czym jest faktura pro forma?

g) faktura ustrukturyzowana (e-faktura) – czym się różni od faktury elektronicznej i kiedy będzie stosowana?


2. Gdzie znajdę przepisy regulujące zasady wystawiania faktur?

a) regulacje zawarte w ustawie o VAT;

b) przepisy unijne – czy polscy podatnicy muszą je stosować?

c) jakie przepisy stosują kontrahenci zagraniczni (w tym unijni)?

d) rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur – jakich transakcji dotyczy?


3. Kiedy wystawia się fakturę i kogo dotyczy ten obowiązek:

a) jakie transakcje dokumentujemy fakturą i kiedy nie wystawia się faktury,

b) jak dokumentować kary umowne, odszkodowania?

c) czy zwrot kosztów dokumentujemy  fakturą?

d) przypadki, gdy faktura wystawiana jest na żądanie nabywcy.


4. Faktura w obrocie krajowym:

a) jakie elementy musi zawierać faktura dokumentująca usługę lub dostawę towaru w obrocie krajowym?

b) jak ustalić prawidłową stawkę VAT (0%, 5%, 8%, 23%)?

c) jak dokumentować sprzedaż zwolnioną z VAT?

d) kiedy można zastosować fakturę uproszczoną?

e) jaki jest termin na wystawienie faktury w obrocie krajowym?

f) szczególne regulacje dotyczące m.in. najmu, dostawy mediów, usług budowlanych i budowlano-montażowych.


5. Faktura w obrocie międzynarodowym:

a) elementy faktury dla każdego z przypadków:

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

eksportu towarów,

eksportu usług,

dostawy towarów poza terytorium kraju (np. dostawa z montażem);

b) jaki jest termin na wystawienie faktury w obrocie międzynarodowym;

c) kiedy taka faktura może nie zawierać stawki i kwoty VAT oraz numeru VAT kontrahenta;

d) sposób przeliczania walut obcych na złote.


6. Szczególne adnotacje na fakturze:

a) kiedy oznaczamy fakturę adnotacjami:

mechanizm podzielonej płatności (na czym polega MPP),

odwrotne obciążenie (czy faktycznie zostało usunięte?),

metoda kasowa,

samofakturowanie,

o procedurze marży,

samofakturowanie,

faktura VAT-RR.

b) czy na fakturach należy umieszczać kody z nowego JPK (np. kody GTU)?

c) czy w fakturze musi być uwzględniony PKWiU lub kod CN?


7. Faktura do paragonu:

a) kiedy można wystawić fakturę do paragonu,

b) jakie kary grożą za wystawienie faktury do paragonu bez NIP oraz jakie konsekwencje dotyczą nabywcy, który ujął taką fakturę w ewidencji zakupów;

c) czy paragon z NIP można traktować jako fakturę uproszczoną?

d) objaśnienia MF w sprawie paragonów z NIP uznawanych za faktury uproszczone – gdzie znaleźć numer takiej faktury, gdzie powinien być umieszczony NIP na paragonie, co zrobić w razie stwierdzenia błędów w NIP.


8. Faktury zaliczkowe:

a) dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą VAT (terminy, obligatoryjne dane);

b) rozliczenia zaliczek otrzymanych w walucie obcej;

c) dokumentowanie i rozliczanie zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych;

d) faktura zaliczkowa a faktura końcowa,

e) kiedy nie wystawia się faktur zaliczkowych.


9. Korygowanie faktur - faktura korygująca – zasady obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.:

a) korekta VAT in minus u sprzedawcy i nabywcy;

b) korekta VAT in plus u sprzedawcy i nabywcy;

c) noty korygujące;

d) korekty zbiorcze oraz anulowanie faktur;

e) duplikaty faktur.


10. Refakturowanie

a) co to jest refakturowanie i kiedy występuje,

b) czy ustawa o VAT stawia dodatkowe wymogi w zakresie refakturowania,

c) czy refakturując można doliczyć marżę oraz jaką stawkę VAT należy zastosować.


11.  Skutki nieprawidłowego wystawiania faktur - odpowiedzialność karnoskarbowa:

a) czy pracownik może ponieść konsekwencje karnoskarbowe w przypadku błędów w fakturowaniu?

b) co to znaczy, że faktura została wystawiona wadliwie;

c) jakie negatywne konsekwencje dotyczą podatnika, który błędnie wystawia faktury.


12.  Faktura VAT u nabywcy:

a) po co kupującemu faktura?

b) faktury otrzymywane od kontrahentów zagranicznych – WNT, import usług, import towarów;

c) czy kupujący ponosi negatywne konsekwencje za błędy sprzedającego?


13.  Wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej oraz Krajowego Systemu e-faktur (zmiany planowane na koniec 2021 r.):
a) w jaki sposób uzyskamy dostęp do e-faktur i jak one będą wyglądały;
b) czy stosowanie e-faktur będzie obowiązkowe;
c) jakie korzyści daje ten system i czy wiążą się z nim jakieś zagrożenia dla podatników;
d) co jeżeli wystawiona e-faktura będzie zawierała błędy;
e) korygowanie e-faktur oraz ich ujmowanie wg nowych zasad.


14. Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Piotr Kępisty

- prawnik, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, czy też „Podatek VAT w branży TSL”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych