VAT w obrocie międzynarodowym 2021, m.in. nowy sposób dokumentowania WDT, procedura Call of stock, transakcje łańcuchowe, międzynarodowy obrót towarowy w nowym JPK, skutki BREXIT.

Termin
22-06-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
389 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia


Zakres opodatkowania podatkiem VAT


1. Transakcje podlegające opodatkowaniu VAT

2. Reguły INCOTERMS 2020 i ich wpływ na opodatkowanie transakcji podatkiem VAT.

3. Zasada terytorialności w podatku VAT


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 2021.

1. Nowy sposób dokumentowania WDT od 2020 r. – wymóg posiadania co najmniej dwóch dokumentów z różnych źródeł dla zastosowania stawki VAT w wysokości 0%.

2. Możliwość wykorzystania innych dokumentów w kontroli podatkowej.

3. Procedura Call of stock – nowe zasady stosowania.

4. Wymóg złożenia prawidłowej informacji podsumowującej, a rozliczenie WDT.

5. Weryfikacja numeru VAT UE

6. Terminy na rozliczenie WDT.

7. BREXIT – zasady rozliczeń transakcji handlowych pomiędzy Polską, a Wielką Brytanią


Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

1. Kiedy transakcję kwalifikujemy jako WNT?

2. Nietransakcyjne nabycie towarów – jak je rozpoznać i opodatkować?

3. Próbki od podmiotu zagranicznego – czy trzeba je opodatkować podatkiem VAT?

4. Korekta obrotu z tytułu WNT, rozliczenie reklamacji.

5. Zaliczki na poczet WNT – czy i kiedy uwidaczniać je w podatku VAT?

6. Dostawa towarów z montażem.


Transakcje łańcuchowe

1. Czym jest transakcja łańcuchowa i dlaczego trzeba umieć ją zidentyfikować?

2. Zmiany ustalenia miejsca opodatkowania i zasad rozliczenia transakcji łańcuchowej.

3. Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna i procedura uproszczona.

4. Modele rozliczania transakcji łańcuchowych


Eksport i import towarów – najważniejsze problemy i zmiany  2021

– zasady dokumentowania i poprawność merytoryczna dokumentu – zmiany 2021.

- rozszerzona możliwość stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów

- odliczenie VAT w imporcie towarów;


Międzynarodowy obrót towarowy w nowym JPK

- procedury szczególne w transakcjach łańcuchowych;

- procedura TP a transakcje zakupowe;

- oznaczenia GTU;

- oznaczenie WEW.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Anna Resiak

Doradca podatkowy. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych