Ujmowanie korekt w podatku VAT po zmianach w 2021r., korekty WNT i importu usług po wyroku TSUE, zmiany w JPK, pakiet SLIM VAT 2, Krajowy system e-faktur.

Termin
15-07-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

1. Zmiana rozporządzenia dot. nowego JPK (przepisy, które wejdą w życie w kwietniu i lipcu 2021 r.):

a) omówienie zmian, które dotyczą kodów GTU: (m.in. zmiany doprecyzowujące dot. oznaczania lokali mieszkalnych lub użytkowych, miejsc postojowych; usługi niematerialne objęte GTU_12 – wprowadzenie określonych symboli PKWiU);

b) w jaki sposób prawidłowo ujmować paragony z NIP nabywcy stanowiące faktury uproszczone;

c) regulacje określające sposób uwzględniania w JPK faktur za przejazd autostradą płatną albo za przejazd wystawianych w formie biletu jednorazowego;

d) przepisy określające sposób ujmowania korekt in minus przy zastosowaniu dowodu wewnętrznego;

e) wprowadzenie progu kwotowego dla stosowania oznaczenia TP dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi;

f) wymóg stosowania oznaczenia MPP również do transakcji, dla których nabywca stosuje ten mechanizm dobrowolnie.


2. Nowy JPK – problemy praktyczne:

a) czy przy korekcie cz. ewidencyjnej nowego JPK należy złożyć czynny żal?

b) czy konieczne jest składanie korekt jeżeli w pierwszych miesiącach obowiązywania nowego JPK pominięto jakieś kody?

c) czy można wykorzystać WIS i interpretacje podatkowe do potwierdzenia kodów w nowym JPK?


3. Wyrok TSUE dotyczący korekt WNT:

a) czy po wyroku TSUE o sygn. C-895/19 można bez ograniczeń wykazywać podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla WNT?

b) czy wytyczne wyroku można odpowiednio stosować do innych przypadków odwrotnego obciążenia takich jak: import usług, nabycie towaru w ramach dostawy z montażem;

c) czy wyrok ten daje podstawy do żądania zwrotu zapłaconych od 2017 r. odsetek za zwłokę?


4. Ujmowanie korekt in minus przez sprzedającego (zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2021 r.):

a) jakich rodzajów transakcji dotyczą nowe przepisy?

b) w jaki sposób ujmować korekty in minus z tytułu WDT, eksportu towarów, sprzedaży niepodl. VAT w Polsce?

c) jak należy ujmować korekty z tytułu sprzedaży opodatkowanej stawką 0% i zwolnionej z VAT?

d) korekta w przypadku sprzedaży mediów (brak obowiązku posiadania dokumentacji).

e) jakiego rodzaju dokumenty musi zgromadzić sprzedający?

f) jak rozumieć pojęcie uzgodnienia i spełnienia warunków korekty?

g) przykłady dokumentów potwierdzających uzgodnienie warunków korekty i ich spełnienie;

h) co w przypadku, gdy w dacie wystawienia korekty sprzedający nie posiada odpowiednich dokumentów?

i) jak ujmować korekty w przypadku skonta?

j) czy zmiany dotyczą również korekt faktur wystawionych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?


5. Ujmowanie korekt in minus przez kupującego (zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2021 r.):

a) czy nowe zasady ujmowania korekt dotyczą również WNT, importu usług i innych transakcji, w których podatnikiem jest nabywca?

b) w którym momencie ma miejsce uzgodnienie i spełnienie warunków korekty?

c) przykłady uzgodnienia i spełnienia warunków korekty;

d) czy nabywca też jest zobowiązany do gromadzenia dokumentacji?

e) czy istnieje reguła obligująca do ujęcia korekty u sprzedającego i kupującego w tym samym okresie rozliczeniowym?

f) jak ująć korektę w JPK jeśli nie mamy faktury korygującej?

g) kiedy warunki korekty są spełnione jeśli nadwyżka z tytułu rabatu zostanie skompensowana z należnością z tytułu przyszłej dostawy?

h) co w przypadku, gdy spełnienie warunków korekty nastąpi po jej uzgodnieniu i po otrzymaniu faktury korygującej?

i) jak postępować jeśli otrzymamy korektę przed odliczeniem VAT?

j) w jaki sposób nabywca powinien ująć korektę z tytułu skonta?


6. Korekta in plus (zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2021 r.):

a) jak po zmianach należy ujmować korekty in plus?

b) czy nowe przepisy dotyczą również korekt kupującego?

c) czy można ujmować korekty in plus w dacie ich wystawienia?

d) przykłady dla przyczyny pierwotnej oraz wtórnej.


7. Pozostałe zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT:

a) zasady przeliczania walut obcych na złote;

b) zmiany w odliczaniu VAT (wydłużenie odliczenia VAT na bieżąco oraz możliwość odliczania VAT od usług noclegowych);

c) zmiana definicji prezentu o małej wartości;

d) stawka 0% przy zaliczce na poczet eksportu towarów;

e) zmiany w WIS i mechanizmie podzielonej płatności.


8. Pakiet SLIM VAT 2 – zmiany zapowiedziane na koniec 2021 r.:

a) usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług;

b) dodanie przepisów określających sposób ujmowania korekt in minus w przypadku WNT i importu usług;

c) wprowadzenie uregulowań uwzględniających skutki Brexitu;

d) określenie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych, jeżeli transport organizuje pierwszy podmiot w łańcuchu;

e) zmiany w rozliczaniu importu towarów w procedurze uproszczonej;

f) możliwość wybrania opcji opodatkowania dostawy nieruchomości przed notariuszem;

g) wydłużenie okresu odliczenia VAT realizowanego poprzez korektę deklaracji;

h) przesunięcie terminu na złożenie informacji VAT-26;

i) dostosowanie przepisów o uldze na złe długi do wytycznych TSUE;

j) zmiany w mechanizmie podzielonej płatności;

k) modyfikacja elementów faktury zaliczkowej;

l) usunięcie duplikatów faktur;

m) wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed świadczeniem albo otrzymaniem zaliczki;

n) zmiany w elementach faktury korygującej.


9. Wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej oraz Krajowego Systemu e-faktur (zmiany planowane na koniec 2021 r.):

a) w jaki sposób uzyskamy dostęp do e-faktur i jak one będą wyglądały;

b) czy stosowanie e-faktur będzie obowiązkowe;

c) jakie korzyści daje ten system i czy wiążą się z nim jakieś zagrożenia dla podatników;

d) co jeżeli wystawiona e-faktura będzie zawierała błędy;

e) korygowanie e-faktur oraz ich ujmowanie wg nowych zasad.


10.  Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Piotr Kępisty

- prawnik, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, czy też „Podatek VAT w branży TSL”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych