VAT w transakcjach międzynarodowych 2021 - najnowsze zmiany. Transakcje wielostronne (łańcuchowe), skutki BREXIT w VAT, WDT, WNT, eksport, usługi.

Termin
29-07-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

ZMIANY W TRANSKACJACH MIĘDZYNARODOWYCH


•Nowe regulacje dotyczące składów konsygnacyjnych

•Nowa definicja WDT

•Rewolucja w dokumentowaniu WDT

•Nowe regulacje dotyczące transakcji łańcuchowych


DOSTAWA TOWARÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM


•Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym,

•Czy zakup towaru od podatnika z innego kraju UE to zawsze WNT ?

•Ryzyko błędnej kwalifikacji dostaw/nabyć.

•Miejsce świadczenia przy dostawie towarów,

•Dostawy przerywane w czasie transportu (prace na ruchomym majątku rzeczowym, magazynowanie),

•Dostawa z montażem – wpływ na opodatkowanie dostaw międzynarodowych .

•Olbrzymie ryzyko podatkowe rozpoznania dostawy z montażem jako WNT

•Umowa na dostawę z montażem – istotne element z punktu widzenia podatku VAT


WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW


•Pojęcie WDT (rozróżnienie pomiędzy eksportem towarów, WDT, a sprzedażą wysyłkową)

•Uwaga – przemieszczenie własnych towarów to też WDT

•NIP kontrahenta – wpływ na rodzaj transkacji, udokumentowanie przekazania.

•Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

•Ustalanie podstawy opodatkowania.

•Refakturowanie kosztów transportu ? Czy to możliwe ?

•Warunki zastosowania stawki 0% w WDT

•Weryfikacja kontrahentów – przykłady procedury

•Dokumentowanie WDT (dowody potwierdzające, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa Wspólnoty)

•Faktury i faktury korygujące w WDT, zaliczki

•Reklamacje – wpływ na WDT


WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW


•Pojęcie WNT

•Miejsce opodatkowania WNT

•Czy mogę swobodnie posługiwać się NIP PL…. ?

•Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

•Podstawa opodatkowania

•Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT

•Problematyczne korekty po nowelizacji przepisów.

•Nieodpłatna otrzymanie towarów z zagranicy

•Zaliczka w WNT, faktury pro-forma

•Reklamacje w WNT

•Przeliczanie kwot wykazanych na fakturze w walucie obcejTRANSAKCJE WIELOSTRONNE – WARSZTATY PRAKTYCZNE

•Pojęcie transakcji łańcuchowych,

•Zasady rozliczania transakcji łańcuchowych

•Rozwiązywanie przykładów praktycznych – określenie dostawy ruchomej,

•Szczególna procedura dla transakcji trójstronnych,


SKUTKI BREXIT W VAT

•Transakcje łańcuchowe z udziałem podmiotów z Wielkiej Brytanii
•Wysyłka do EU na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii
•Zaliczki wpłacone na poczet WDT (przed zakończeniem okresu przejściowego)

EKSPORT ORAZ IMPORT TOWARÓW


•Pojęcie eksportu oraz importu towarów,

•Dostawy łańcuchowe w eksporcie towarów,

•Podstawowe zasady rozliczania eksportu oraz importu towarów.


IMPORT USŁUG


•Miejsce świadczenia usług

•Analiza pojęć „Podatnik” „Siedziba działalności gospodarczej” „Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”

•Usługi związane z nieruchomościami od 2017 r.

•Czy urządzenie może być nieruchomością ?

•Obowiązek podatkowy

•Termin odliczenia VAT

•Przeliczanie kwot wykazanych w walucie obcej

•Refakturowanie usług międzynarodowych

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Tomasz Biel

doradca podatkowy; doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług; uczestnik zagranicznych konferencji z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych; przeprowadzał liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej); doświadczony pełnomocnik w postępowaniach sądowoadministracyjnych; trener oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych