Samochód osobowy w firmie 2021, m.in. zasady rozliczania VAT, koszty eksploatacyjne, koszty uzyskania, amortyzacja, obowiązki rejestracyjne, podróże służbowe.

Termin
18-06-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

1. Zasady odliczenia podatku naliczonego VAT oraz kosztów uzyskania w eksploatacji samochodu osobowego – pojazdu samochodowego

- definicja samochodu osobowego a ciężarowego (wykorzystywanego wyłącznie na cele działalności gospodarczej)

- nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia importu, wytworzenia  pojazdów   samochodowych  i ciężarowych – wyłączenia

-  nowe limity odliczeń 50% podatku naliczonego

- ograniczone prawo do odliczenia również od paliwa i wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem

- informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów

- korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów (prawo i obowiązek)

2.  Obowiązki rejestracyjne

- deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia

- obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu, regulamin rozliczania pojazdu

- zakres informacyjny ewidencji

- obowiązki informacyjne w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu.

3.  Samochód osobowy w firmie (koszty uzyskania)

- podstawowe pojęcia

- samochód wprowadzony do ewidencji środków trwałych

- samochód prywatny używany do działalności gospodarczej

- samochód pracownika wykorzystywany na rzecz firmy

- samochód używany na podstawie umów cywilnoprawnych

* leasing,

* dzierżawa,

* najem,

* nieodpłatne użyczenie,

- ewidencja przebiegu pojazdu

- skutki podatkowe dla firmy i właściciela pojazdu.


4.  Samochody osobowe w podróżach służbowych


5.   Nowe zasady amortyzacji, rozliczania wydatków eksploatacyjnych i zasad leasingu samochodów osobowych w ustawach o PDOP i PDOF

- definicja samochodu osobowego

- odpisy amortyzacyjne w przypadku pojazdów elektrycznych i pozostałych

- składka AC a koszt uzyskania

- wydatki eksploatacyjne ( 100% lub 75%)

- samochód osobowy „prywatny” a wydatki eksploatacyjne jako koszt uzyskania

- umowa „leasingu operacyjnego” zawarta do 31-12-2018

- umowy leasingowe zawarte w 2019 roku

- leasing a wydatki eksploatacyjne

- umowa najmu – dzierżawy zrównana z umowami leasingowymi

- umowy najmu – dzierżawy zawarte na okres krótszy niż 6 m-cy

- VAT naliczony przy nabyciu, leasingu samochodu osobowego

- amortyzacja samochodów osobowych oddawanych w dzierżawę, najem lub leasing.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Henryk Grychtoł

Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych. Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych