Podatek VAT 2021 - pakiet SLIM VAT , zmiany od lipca 2021 m.in. nowe zasady opodatkowania dostaw do UE w ramach tzw. „obrotu konsumenckiego”, plik JPK_V7.

Termin
18-06-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
389 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

A. Zmiany w podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM

1. Nowe zasady korygowania podatku należnego

a) korekta in minus

- zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej

- modyfikacja zasad korekty podatku naliczonego w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty przebieg transakcji

b) korekta in plus

- wprowadzenie przepisów potwierdzającą usankcjonowaną w judykaturze praktykę

2. Rozliczenie podatku naliczonego  

a) wydłużenie terminu na odliczenie podatku

b) modyfikacja przepisów dotyczących korekty podatku naliczonego

c) przypadki możliwości odliczania podatku przy nabywaniu usług noclegowych

3. Modyfikacja  przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych

a) opcja stosowania jednolitego kursu przeliczonego dla celów VAT i podatków dochodowych

b) stosowania właściwego kursu walut obcych dla „transakcji transgranicznych” – zagadnienia problematyczne i przegląd orzecznictwa

4. Rozliczenie zaliczek w eksporcie  

a) wydłużenie terminu do zgromadzenia stosownej dokumentacji potwierdzającej wywóz

b) korekty rozliczeń w przypadku niedotrzymania terminu

5. Nieodpłatne przekazanie towarów – nowy limit dla prezentów o małej wartości

6. Mechanizm podzielonej płatności – modyfikacja i doprecyzowanie przepisów

a) obligatoryjność stosowania mechanizmu a potrącenie

b) stosowanie mechanizmu przy rozliczeniach w innej niż PLN walucie

c) umożliwienie dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty podatku z tytułu importu towarów oraz należności celnych na rzecz agencji celnych

d) brak sankcji przy płatnościach z zastosowaniem MPP - modyfikacja

7. Wiążąca Informacja Stawkowa – zmiany

a) skrócenie okresu obowiązywania

b) zakres ochrony wynikającej z zastosowania się do decyzji

8. Procedura TAX-FREE


B. Nowe zasady opodatkowania dostaw do UE w ramach tzw. „obrotu konsumenckiego” od 1.07.2021

1. Procedura OSS - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

2. Procedura iOSS - sprzedaż na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich

C. Plik JPK_V7 – praktyka stosowania przepisów związanych z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi – odroczenie oraz nowelizacja przepisów od 1.07.2021

D. Identyfikacja towarów i usług na potrzeby podatku VAT w okresie przejściowym

E. Projektowane zmiany na 2021 rok:

a) Krajowy System e-Faktur

b) ustrukturyzowane faktury (projekt)

c) status podatnika bezgotówkowego.


F. Wyrok TSUE w sprawie rozliczania VAT z tytułu WNT.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Paweł Dymlang

prawnik, doradca podatkowy, doktorant prawa na wydziale prawa i administracji KUL, doświadczony wykładowca , autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, (Gazeta prawna, Biuletyn VAT, Monitor Księgowego, VAT w praktyce, Orzecznictwo Podatkowe, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw i inne).

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych