System  INTRASTAT  2021 - zasady sporządzania zgłoszenia, korekta, rejestracja i aktualizacja danych w SISC.

Termin
18-06-2021
godz. 09:00-14:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
459 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Kadra kierownicza, pracownicy działów eksportu i importu, zaopatrzenia oraz księgowości.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,    

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

1. Unijne i krajowe podstawy prawne dotyczące zgłoszenia INTRASTAT.

2. Co to jest: towar unijny, przedstawiciel, wartość statystyczna, uszlachetnianie, przywóz, wywóz i wreszcie co to jest ten cały INTRASTAT?

3. Obowiązek sprawozdawczy.

4. Wyłączenia z INTRASTAT: przedmiotowe i podmiotowe.

5. Terminy, postać, forma oraz miejsce składania zgłoszenia INTRASTAT.

6. Co znajduje się w zgłoszeniu INTRASTAT?

7. Zasady sporządzania zgłoszenia INTRASTAT z uwzględnieniem praktycznych wskazówek ułatwiających wypełnienie poszczególnych pól zgłoszenia.

8. Korekta zgłoszenia INTRASTAT, co należy rozumieć pod pojęciami: zastąpienie, zmiana, dodanie, anulowanie. I najważniejsze: kiedy korekty zgłoszenia nie robimy?

9. Rejestracja i aktualizacja danych w SISC.

10. Przesłanie zgłoszenia INTRASTAT. Co dalej?

11. Najczęściej spotykane błędy w wypełnianiu zgłoszenia INTRASTAT.

12. Planowane i potwierdzone zmiany od 01.07.2021 i 01.01.2022 - przygotuj się już dziś!

13. Panel dyskusyjny

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Mariusz Pawlikowski

agent celny, wieloletni praktyk w zakresie wypełniania deklaracji Intrastat. Jako trener-praktyk potrafi połączyć część wykładową z warsztatami praktycznymi, które angażują uczestników do prawidłowego wypełniania deklaracji Intrastat, absolwent Uczelni Techniczno-Handlowej (dawnej Wyższej Szkoły Cła i Logistyki).

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych