ULGA BADAWCZO – ROZWOJOWA 2021 w teorii i praktyce - aspekty podatkowe.

Termin
30-06-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

Obecnie obowiązujące przepisy szeroko definiują działalność badawczo-rozwojową, co pozwala skorzystać z ulgi B+R szerokiemu gronu odbiorców. Prawo do ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie jest więc zarezerwowane jedynie dla przedsiębiorców prowadzących wyspecjalizowane badania naukowe, ale jest potencjalnie dostępne również dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy prowadzą prace nad wdrażaniem nowych produktów lub usług, jak również ulepszaniem istniejących, o ile spełniają określone w ustawie kryteria.

Zaletą ulgi B+R jest to, że aby dokonać odliczenia nie ma potrzeby uczestniczenia w konkursie, a wystarczy, że odliczenie zostanie wykazane w deklaracji podatkowej. Tym samym wiele projektów B+R, które mają mniejsze szanse dofinansowania grantem (gdzie obowiązuje zasada konkursowa), może zostać zgłoszone w ramach nowej ulgi na B+R. 


1. Podstawy prawne stosowania ulgi badawczo-rozwojowej (B+R)

2. Od kiedy obowiązuje ulga B+R? (w tym omówienie przepisów intertemporalnych związanych z każdorazową zmianą stanu prawnego dotyczącego ulgi B+R)

3. Kto może skorzystać z ulgi B+R?

a) definicja mikroprzedsiębiorcy

b) definicja małego przedsiębiorcy

c) definicja średniego przedsiębiorcy

d) definicja dużego przedsiębiorcy

e) zasady kwalifikacji przedsiębiorców do grup wskazanych w lit a-d) Jak ustalić jakim jest się przedsiębiorcą?

f) jakie są skutki błędnej kwalifikacji do określonej grupy?

4.  Definicja prac B+R

a)   prace badawczo – rozwojowe na gruncie prawa podatkowego

b)  jak ustalić czy wykonywane przez przedsiębiorcę prace stanowią prace B+R?

c)  prace badawczo – rozwojowe w praktyce na przykładach różnych branż

d)    jak rozumieć innowacyjny charakter prac B+R?

e) jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?

5.      Koszty kwalifikowane w uldze B+R

a)      koszty pracownicze

b)      środki trwałe i wyposażenie

c)      aparatura naukowo – badawcza

d)      prawa własności przemysłowej ( w tym patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne itp.)

e)      koszty materiałów i surowców

f)       ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne

g)    koszty podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego

6.       Zasady dokonywania odliczeń w uldze B+R

a)       zasady odliczeń w przypadku uzyskania dochodu

b)       zasady odliczeń w przypadku poniesienia straty

c)       ograniczenia dotyczące odliczeń

d)       najczęstsze błędy przy dokonywaniu odliczeń

e)       załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR

f)        odliczenia a koszty uzyskania przychodu

7.         Ogólne zasady ewidencji i dokumentacji prac B+R

a)     odrębna ewidencja księgowa

b)     dokumentacja organizacyjna (uchwały, regulaminy itp.)

c)    dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, zakresy obowiązków itp.)

8.       Wdrożenie ulgi B+R w przedsiębiorstwie

a)      ocena opłacalności wdrożenia

b)      bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R

c)      rozwój prac B+R

d)   zmiany w pracach  B+R

9.       Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe dotyczące ulgi B+R

10.    Ulga B+R jako pomoc publiczna dla przedsiębiorców

11.    Innovation Box

a)    nowa stawka podatkowa w CIT i PIT

b)    Czym są dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej? c) Jakie są warunki zastosowania stawki 5% do dochodów kwalifikowanych?

d)   Związek ulgi B+R i innovaton box

12.       Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestnikówWarunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych