Transport odpadów przemysłowych/komunalnych – obowiązki wynikające z ustawy o odpadach i rejestru BDO. 

Kontrole Kart Przekazania Odpadu (KPO oraz KPOK).

Termin
30-07-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Program szkolenia

Cel szkolenia – poszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji transportu odpadów . Przypomnienie obowiązków,  zlecającego transport odpadów. Przedstawienie obowiązków nałożonych na transportujących odpady w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7.10.2016 r.

Adresaci -  firmy transportujące odpady, wytwórcy odpadów, zbierający odpady, przetwarzający odpady – wszyscy zarejestrowani w BDO oraz niezarejestrowani w BDO, którzy wytwarzają odpady, jak firmy budowlane i wykończeniowe, zakłady usługowe, handel, zbierający, transportujący i przetwarzający odpady – zbierający odpady na podstawie decyzji administracyjnych, wpisów do BDO oraz poza BDO.


Program


1. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7.10.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

-  prawidłowy sposób transportowania odpadów,

- oznakowanie środków transportu

- transport odpadów niebezpiecznych

- transportowanie odpadów luzem lub w cysternach

- transgraniczny transport odpadów

- kiedy nie ma obowiązki posiadania wpisu do rejestru BDO

 

2. Baza danych o odpadach

- dział VII BDO transportujący odpady

- czy rejestrować się w BDO, czy wyrejestrować się z BDO, jakie obowiązki wiążą się z rejestracją w transporcie odpadów

- konsekwencje  za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie przepisów prawnych

- dokumentacja  niezbędna do wykazania w trakcie kontroli

- jak przekazać lub odebrać odpady od podmiotu niezarejestrowanego w BDO,

- przekazanie  odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami

- kiedy można transportować odpady bez BDO

- co wpisać w prowadzoną ewidencję lub jakie dokumenty należy posiadać, aby ewidencji nie prowadzić

- ewidencja uproszczona, KPO (Karta przekazania odpadów)

- kary za brak uprawnień do transportu odpadów


3. Kontrole gospodarki odpadami, w tym transportującego odpady

- KPO, KPOK, faktura

- uprawnienia kontrolne policji, inspekcji transportu drogowego, WIOŚ, straży miejskiej do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami oraz wysokość przewidzianych prawnie kar dla przedsiębiorców (od 10.000 do 1.000.000) za brak lub niewłaściwe wykonanie przepisów.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Sabina Kościsz

Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych