ON-LINE! Raportowanie schematów podatkowych; MDR-y z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Termin
25-02-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
369 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1. Wstęp do raportowania
a. Podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR
b. Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień)
c. Cel wprowadzenia nowych regulacji
d. Okres obowiązywania nowych regulacji ( w tym retrospektywny skutek przepisów dotyczący 2018r.)
e) Czy obowiązek raportowania dotyczy wszystkich przedsiębiorców?

2. Zakres przedmiotowy raportowania
a. Definicja uzgodnienia
b. Definicja i rodzaje schematów podatkowych
– Krajowe
– Transgraniczne
– standaryzowane
c. Definicja kryterium głównej korzyści podatkowej
- co to jest korzyść podatkowa
- korzyść podatkowa jako cel działania podatnika
- alternatywne rodzaje postępowań
d. Definicja kwalifikowanego korzystającego
e. Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania:
– bieżące doradztwo podatkowe
– audyty i przeglądy
– szkolenia
- składanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie objaśnień podatkowych
f. Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które powodują obowiązek raportowania

3. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki,
a. Kim jest promotor
b. Kim jest korzystający
c. Kim jest wspomagający
d. Czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi są
korzystającymi lub promotorami?
e. członkowie zarządu – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
f) pracownicy merytoryczni – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
g) pracownicy księgowości, w tym główny księgowy – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?

4. Terminy i sposób raportowania
a. Terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz
b. Sposób i forma raportowania
c. Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji
d. Sankcje karno - skarbowe za brak raportowania lub nieterminowe raportowanie, a także inne czyny związane z raportowaniem
zagrożone odpowiedzialnością karną - skarbową

5. Zakres raportowanych informacji do Szefa KAS
a. Wykazanie przesłanek uzasadniających raportowanie
b. Opis uzgodnienia
c. Informacja o znanych celach
d. Szacownie korzyści podatkowej
e. Opis czynności służących realizacji uzgodnienia
f. Informacja o innych podmiotach uczestniczących w uzgodnieniu

6. Wewnętrzna procedura MDR – praktyczne warsztaty sporządzania procedury
a Jacy przedsiębiorcy są zobowiązani do wprowadzenia procedury MDR?
b. Co powinna zawierać procedura?
c. W jakiej formie powinna być wprowadzona procedura? (zarządzenie/ załącznik do zarządzenia, uchwała zgromadzenia
wspólników?)
d. Środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
e. Określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji
f. Określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o
schematach podatkowych
g. Określenie zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu MDR
h. Określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów dotyczących MDR
i. Określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów dotyczących MDR oraz zasad postępowania
określonych w wewnętrznej procedurze.
j. Praktyczne przykłady klauzul stosowanych w procedurze
k. Sankcje administracyjne za brak procedury MDR do 10 000 000 zł

7. Planowane zmiany w schematach podatkowych wynikające z projektu ustawy (druk 208)  - rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.
a) nałożenie obowiązku ponownego zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano między 26 czerwca 2018 r., a 31 marca 2020 r.
b) rozszerzenie jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych dotyczącej podlegających zaliczeniu do KUP transgranicznych płatności między podmiotami powiązanymi jeśli odbiorca płatności ma miejsce siedziby/ zarządu w raju podatkowym
c) zmiana danych potwierdzenia nadania NSP
d) na adres elektroniczny wskazany w informacji podatkowej będzie dostarczany nie tylko NSP (jak dotychczas to miało miejsce), ale również inne pisma w całym procesie;
e) wydłużenie z 7 do 30 dni terminu, w którym szef KAS będzie zobowiązany do potwierdzenia nadania NSP,
f) zadania wykonywane przez Szefa KAS w zakresie MDR będą mogły być delegowane przez MF na rzecz innego organu Krajowej Administracji Skarbowej;
g) rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby MDR poprzez uregulowanie, że pełnomocnictwo szczególne upoważnia również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu (pełnomocnictwo szczególne udzielone w jednej sprawie z zakresu MDR zachowa zatem aktualność również w innych sprawach z tego zakresu).

8 Pytania i odpowiedzi

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych