ON-LINE ! Najnowsze zmiany dotyczące zasad raportowania VAT- JPK_VDEK/JPK_VAT (4).Identyfikacja towarów i usług (PKWiU (2015) – nomenklatura scalona (CN)).

Termin
12-11-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
349 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1. Omówienie podstawowych różnic w zakresie obowiązków sprawozdawczych przed i po nowelizacji:

a) deklaracja VAT7/VAT7K a JPK_VAT,

b) wymóg oznaczania rodzaju towaru/usługi będącego przedmiotem sprzedaży,

b) przepisy przejściowe – terminy wejścia w życie nowych przepisów dla poszczególnych kategorii podmiotów

2. Zakres danych umieszczanych w deklaracji

3. Zakres danych umieszczanych w ewidencji

a) grupy towarowe/usługowe – oznaczenia GTU (01-13),

b) oznaczanie transakcji znacznikami literowymi – wyjaśnienie oznaczeń: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja, MK, VAT_RR (omówienie przypadków występowania),

c) wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia,

d) sposób ujęcia w ewidencji zdarzeń generujących podatek należny – dokumenty „RO”/”WEW”,

e) ujęcie w ewidencji faktury wystawianych do paragonów – „FP” – wystawianie faktur do paragonów w 2020 roku / prezentacja w ewidencji faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych,

f) mechanizm podzielonej płatności – prawidłowe oznaczania transakcji symbolem „MPP”,

g) raportowania rozliczenia wg procedury VAT marża,

h) prezentacja transakcji z podmiotami powiązanymi,

i) sprzedaż na rzecz pracowników (prezentacja w JPK – FV/paragon/DW).

4. Korekty JPK_VDEK – przesłanki / termin.

5. Sankcje związane z nieprawidłowościami w zakresie raportowania

- zapisy niezgodne ze stanem faktycznym

- przesłanki stosowania grzywny 500 złotych / autokorekta – co rozumieć przez „wyjaśnienia wskazujące na brak błędów w ewidencji”,

- odpowiedzialność karno-skarbowa w przypadku nierzetelności zapisów JPK_VDEK.

6. Identyfikacja towarów i usług dla celów VAT.

- nowy sposób identyfikacji towarów i usług (PKWiU (2015) dla usług – zastosowanie nomenklatury scalonej (CN) przy identyfikacji towarów),

- nowa matryca stawek (PKWiU),

- Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Paweł Dymlang

prawnik, doradca podatkowy, doktorant prawa na wydziale prawa i administracji KUL, doświadczony wykładowca , autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, (Gazeta prawna, Biuletyn VAT, Monitor Księgowego, VAT w praktyce, Orzecznictwo Podatkowe, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw i inne).

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych