ON-LINE! VAT w Niemczech- zasady rozliczania, stawki podatkowe i zwolnienia. Najczęstsze problemy związane z odliczeniem podatku naliczonego oraz wysyłaniem deklaracji podatkowych.

Termin
13-11-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1.Wprowadzenie

a)glosariusz czyli najważniejsze pojęcia;

b)wykaz przydatnej literatury w j. niemieckim;

c)źródła prawa niemieckiego – ustawy, rozporządzenia wykonawcze, oficjalne wytyczne i interpretacje;


2.Podatnik i niemiecki urząd skarbowy

a)Przedsiębiorca jako podatnik VAT;

b)Cechy przedsiębiorcy pozwalające zakwalifikować go jako podatnika VAT;

c)Mały przedsiębiorca;

d)Limity ustawowe oraz konieczność rejestracji w charakterze podatnika VAT;

e)Urząd skarbowy (Finanzamt) właściwy dla podatnika;

f)Numery identyfikacyjne nadawane dla celów rozliczeń podatkowych;

g)Grupy podatkowe VAT (Organschaften) – pojęcie i opodatkowanie;

h)Odwrotne obciążenie i przypadki jego zastosowania;


3.Czynności podlegające opodatkowaniu na terenie Niemiec

a)Czynności podlegające opodatkowaniu oraz zwolnione;

b)Podział czynności podlegających opodatkowaniu;

c)Świadczenia złożone w tym tzw. Werklieferung i Werkleistung;

d)Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe z perspektywy niemieckiego podatnika;

e)Czasowe przemieszczenie towarów własnych na teren Niemiec i z powrotem;

f)Dostawa do własnego magazynu na terenie Niemiec przez polskiego podatnika i krajowa sprzedaż towarów;


4.Podstawa opodatkowania VAT

a)Obrót jako podstawa opodatkowania;

b)Zasady ustalania obrotu, w tym przepisy przeciwdziałające jego zaniżeniu (Mindestbemessungsgrundlage) oraz świadczenia nieodpłatne;


5.Rejestracja w charakterze podatnika VAT i składanie deklaracji

a)Wymagania dotyczące rejestracji w charakterze podatnika VAT na terenie Niemiec;

b)Prowadzenie ewidencji;

c)Współpraca z niemieckim doradcą podatkowym;

d)Rodzaje deklaracji podatkowych VAT;

e)Sposoby składania deklaracji podatkowych;


6.Obowiązek podatkowy i jego udokumentowanie

a)Moment powstania obowiązku podatkowego – metoda memoriałowa (Sollbesteuerung);

b)Wyjątki od Sollbesteuerung;

c)Wystawienie faktury VAT – kto i w którym momencie;

d)Zawartość faktury VAT;

e)Korygowanie faktur VAT;


7. Stawki podatkowe w Niemczech i zwolnienia z VAT:

a) Stawki podatkowe w Niemczech, stawki preferencyjne, świadczenia złożone;

b) Świadczenia zwolnione z VAT;

c) Zmiany stawek w związku z epidemią Covid – 19;

d) Zwolnienie z prawem do odliczenia w przypadku  WDT z terenu Niemiec;

e) Dokumenty niezbędne do rozliczenia WDT – zmiany wprowadzone w ramach pakietu quick fixes;

f) Rozliczanie eksportu;


8.Odliczenie podatku VAT naliczonego

a)prawo do odliczenia podatku naliczonego w Niemczech (Vorsteuerabzug);

b)moment odliczenia i wykazywanie podatku naliczonego w deklaracji;

c)sytuacje nie dające prawa do odliczenia;

d)sytuacje w których możliwe jest odliczenie proporcjonalne;


9.Wysyłanie deklaracji podatkowych

a)Elektroniczne składanie deklaracji podatkowych;

b)Wypełnianie deklaracji podatkowych – wzór obowiązujący w roku 2020;

c)Kontrola podatkowa w Niemczech;


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Łukasz Szczygieł

doradca podatkowy z ponad 10 – letnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym, w tym w ramach międzynarodowych firm doradczych.  Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem spółek z kapitałem niemieckim i austriackim. Jest rekomendowanym doradcą podatkowym w rankingu dziennika Rzeczpospolita w zakresie podatku od nieruchomości. Zajmuje się także bieżącą obsługą podatkową spółek z kapitałem polskim, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Specjalizacja merytoryczna obejmuje VAT (w tym reprezentowanie podatników w sporach z fiskusem), CIT, ceny transferowe oraz podatek od nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji m.in. w Monitorze Podatkowym i Rzeczpospolitej. Prowadzi szkolenia i uczestniczy w konferencjach naukowych w charakterze prelegenta. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych