ON-LINE! NOWY JPK_VAT od 1 października 2020 w praktyce. Najnowsze rozwiązania i obowiązki dla wszystkich podatników w zakresie deklarowania, ewidencjonowania i prezentacja danych - poradnik.

Termin
13-11-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
349 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

a) Jaki był cel wprowadzenia JPK?

b) Dotychczasowy zakres wykorzystania danych – ujęcie krajowe i międzynarodowe

c) Zmiany w JPK_FA (3) w porównaniu do JPK_FA (2)

d) JPK_VAT dla małych podatników


2. Jaki jest interfejs usług w JPK?

a) Informatyczne znaczenie generowanych plików w formacie XML

b) Opis interfejsu JPK_VAT – jak się po nim płynnie poruszać?


3. JPK w odniesieniu do zagranicznych podmiotów zarejestrowanych dla celów VAT

4. Końcowa struktura JPK

a) Ujmowanie ksiąg rachunkowych

b) Zespoły, kategorie i podkategorie konta

c) Struktura wyciągów bankowych

d) Struktura magazynu

e) Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, w tym struktura faktur VAT


5. Jak dostosować system informatyczny do wymagań JPK?

a) Identyfikacja systemów IT pod kątem zawartości danych z perspektywy poszczególnych struktur

b) Mapowanie danych w systemie do pól określonych w JPK

c) Sprawne generowanie pliku JPK

d) Jak przyporządkowywać dane potrzebne do JPK z danymi zawartymi w księdze głównej, księgowaniu wyciągów bankowych czy też systemów magazynowych.


6. Zakres kontroli dokonywanej przez organy podatkowe oraz sankcje za nieterminowe złożenie

a) Jakich dokumentów może żądać organ podatkowy?

b) Na co zwrócić uwagę podczas kontroli podatkowej?

c) Jakie są sankcje za nierzetelne prowadzenie JPK?


7. Zmiany w JPK od 1 października 2020 roku

1. Jak ma wyglądać nowa struktura JPK_VAT?

2. Deklaracje miesięczne i kwartalne (JPK_V7M i JPK_V7K)

3. Nowe zasady znakowania faktur  

4. Nowe kategorie uwzględnienia sprzedaży i zakupów


8. Wdrożenie SLIM VAT – co nowego w 2021 r.?

a) Uproszczenia w zakresie faktur korygujących in-minus

b) Wydłużenie terminów eksportowych w zakresie stawki 0%

c) Nowe zasady przeliczania kursów walutowych

d) Przedłużenie terminów odliczenia podatku VAT

e) Możliwość odliczenia VAT z faktury za usługi noclegowe

f) Zwiększenie limitów dla prezentów o małej wartości.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Justyna Zając-Wysocka

 Radca prawny, doradca podatkowy, specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.


ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych