ON-LINE! Środki trwałe - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 oraz Klasyfikacja środków trwałych 2016.

Termin
08-02-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 ZŁ. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

Klasyfikacja środków trwałych 2016 (KŚT)

1. Cel wprowadzenia klasyfikacji

1.1. Definicja środka trwałego - źródło

1.2. Podstawy przygotowania nowej klasyfikacji – Polska klasyfikacja Obiektów Budowlanych oraz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

1.3. Pojęcie „obiektu” czyli podstawowej jednostki ewidencji

1.4. Struktura KŚT

1.5. Podziała środków trwałych na grupy i podgrupy – zasady tworzenia opisów.

1.6. Nowa definicja budynku i budowli

1.7. Klucze powiązań KŚT 2010 – 2016 oraz 2016-2010


2. Zasady klasyfikacji na przykładach


KSR nr 11

3. Najważniejsze definicje, którymi posługuje się standard


4. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały


5. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – rozwinięcie zasad wynikających z Klasyfikacji Środków Trwałych.

5.1. Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych

5.2. Szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych

5.2.1. Kryteria geograficzne

5.2.2. Kryteria techniczne.

5.2.3. Kryteria historyczne


6. Wartość początkowa środka trwałego

6.1. Ogólne zasady ustalania wartości początkowej

6.2. Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej środka trwałego

6.3. Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego

6.3.1. Zasady ustalania kosztu wytworzenia środków trwałych

6.3.2.  Moment rozpoczęcia budowy w ujęciu księgowym

6.3.3.  Rozliczenie kosztów pośrednich budowy

6.3.4.   Koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy

6.3.5.  Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych uczestniczących w budowie środków trwałych

6.3.6.  Koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania

6.3.7.  Nakłady na użytkowanie oraz remonty poniesione przed oddaniem obiektu budowy do użytkowania

6.3.8. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu

6.3.9.  Zaniechanie inwestycji


7.  Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego

7.1. Ulepszenia środków trwałych

7.1.1. Poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami

7.1.2. Miary wartości użytkowej

7.1.3. Rodzaje ulepszeń

7.1.4. Ulepszenie obcego środka trwałego


7.2. Nakłady na bieżącą eksploatację

7.2.1. Konserwacje a remonty

7.2.2. Remonty bieżące (typowe, awaryjne)

7.2.3. Remonty nadzwyczajne, remonty kapitalne, remonty planowe

7.2.4. Części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane


8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego

8.1. Ogólne zasady

8.2. Sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie

8.3. Likwidacja i  niedobór

8.4. Odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej

8.5.  Wymiana na inny egzemplarz w okresie gwarancji

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Witold Bojanowski

współautor projektu standardu KSR nr 11; doświadczony wykładowca, specjalizuje się w zakresie rachunku kosztów, budżetowania, planowania finansowego oraz aktywów rzeczowych i niematerialnych; obecnie jest konsultantem w Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz ekspertem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in. Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, Telekomunikacja Polska S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor), Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. Współautor dwóch książek: „Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych