Nowy JPK, pakiet SLIM VAT 2021, transakcje unijne, matryca stawek VAT, zmiany w białej liście, kasy wirtualne i online oraz paragony w formie elektronicznej.

Termin
28-10-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
SZCZECIN

WILLA WEST ENDE, 

Al. Wojska Polskiego 65

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
479 ZŁ. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1. Nowy JPK - omówienie struktury JPK dotyczącej deklaracji VAT:

a) od kiedy wchodzi w życie nowy JPK? Czy przewidziano jakieś okresy przejściowe?;

b) jakich deklaracji dotyczy nowa struktura JPK;

c) co z dotychczasowymi załącznikami do deklaracji VAT (np. dotyczącymi ulgi na złe długi);

d) czy zmiany dotyczą również dotychczas składanych informacji podsumowujących;

e) co deklaracjami VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26 albo formularzem VAT-R?

f) elementy dodane do deklaracji VAT (wniosek o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych);

g) analiza objaśnień do deklaracji VAT przewidzianych w rozporządzeniu;

h) zasady korygowania deklaracji VAT za okresy sprzed października 2020 r.;

i) czy korekta samej ewidencji VAT (bez korygowania deklaracji) będzie wiązała się z wydłużeniem zwrotu VAT?

j) w jaki sposób będą składać nowy plik JPK podatnicy rozliczający się kwartalnie?


2. Nowy JPK - ewidencja VAT:

a) ewidencja VAT jako księga podlegająca kontroli organów KAS – ryzyko zarzucenia wadliwego lub nierzetelnego jej prowadzenia (odpowiedzialność karnoskarbowa);

b) w jakich terminach należy przesyłać nowy plik JPK;

c) obowiązki podatnika w przypadku, gdy stwierdzi on błędy w ewidencji VAT;

d) zidentyfikowanie błędów w ewidencji przez naczelnika urzędu skarbowego – konsekwencje;

e) kiedy naczelnik urzędu skarbowego będzie wzywał do skorygowania JPK_VAT oraz jaki będzie termin na skorygowanie tych błędów.

f) kara 500 zł za każdy błąd w ewidencji – kiedy będzie wymierzana i czy można się od niej odwołać;

g) sposoby na uwolnienie się od powyższych kar;

h) analiza objaśnień do ewidencji VAT zawartych w rozporządzeniu;

i) w jaki sposób korygować pliki JPK_VAT za okresy sprzed wejścia w życie nowych regulacji;


3. Nowa ewidencja VAT – szczegółowa analiza elementów jakie musi zawierać ewidencja sprzedaży:

a) rodzaje transakcji, z tytułu których należy wykazać podstawę opodatkowania i VAT należny – m.in. transakcje krajowe, WNT, import towarów, import usług;

b) rodzaje transakcji, z tytułu których konieczne jest wykazanie podstawy opodatkowania – m.in. eksport towarów, eksport usług, WDT, dostawa z montażem;

c) jakie dokumenty należy ująć w ewidencji sprzedaży oraz jakie dane z tych dokumentów podlegają wykazaniu;

d) jak ująć w ewidencji VAT sprzedaż ewidencjonowaną za pomocą kasy rejestrującej albo opodatkowaną wg procedury marży;

e) jak ujmować czynności, dla których nie są generowane żadne dokumenty (np. świadczenia na rzecz pracowników, podarunki dla kontrahentów itp.);

f) czego dotyczą następujące oznaczenia dokumentów: RO, WEW, FP;

g) dla jakich towarów i usług przewidziano dodatkowe oznaczenia w ewidencji sprzedaży;

h) jakie usługi niematerialne wiążą się z koniecznością użycia określonego kodu;

i) przedstawienie wszystkich oznaczeń dla poszczególnych transakcji i analiza, które mogą dotyczyć działalności uczestników szkolenia;

j) jakie funkcje musi zawierać oprogramowanie księgowe, aby mieć pewność, że odpowiednie kody zostały przypisane.


4. Nowa ewidencja VAT – szczegółowa analiza elementów jakie musi zawierać ewidencja zakupów:

a) jakie transakcje zakupowe podlegają wykazaniu w ewidencji zakupów? Czy dalej możliwe jest nieujmowanie zakupów, z tytułu których nie odliczamy podatku naliczonego?

b) jakie dane z faktur zakupowych należy ująć w ewidencji zakupów;

c) przypadki, gdy podstawą zapisu w ewidencji zakupów jest inny dokument niż faktura;

d) jakich dokumentów dotyczą nowe oznaczenia: RO, WEW, MK, IMP oraz MPP;

e) zwrócenie uwagi na rodzaje oznaczeń, które uniemożliwiają zautomatyzowanie procesu nadawania kodów w ewidencji zakupów;

f) zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur wystawionych do paragonu.


5. SLIM VAT – pakiet zmian planowanych na 2021 r.

a) faktury korygujące in minus – brak konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej;

b) wprowadzenie przepisów wskazujących moment rozliczenia korekt in plus;

c) wydłużenie terminu do wywozu towarów przy zaliczce na poczet eksportu towarów;

d) możliwość stosowania na potrzeby VAT kursu przeliczeniowego waluty obcej właściwego na gruncie podatków dochodowych;

e) wydłużenie terminu odliczania VAT na bieżąco;

f) możliwość odliczania VAT od usług noclegowych w niektórych przypadkach;

g) zwiększenie limitu wartości towarów uznawanych za prezenty o małej wartości.

h) Zmiany w split payment oraz WIS.


6. Zmiany w WDT:

a) omówienie przepisów unijnych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

b) jakich dokumentów pozwalających na zastosowanie stawki 0% wymagają przepisy unijne?

c) czy od 1 lipca 2020 r. konieczne jest posiadanie przy WDT (do zastosowania stawki 0 %) dwóch dokumentów wystawionych przez podmiot niezależny od sprzedającego i kupującego?

d) nowe przesłanki materialne wymagane do spełnienia przy WDT;

e) czy niezłożenie informacji podsumowującej uniemożliwia zastosowanie stawki 0%?;

f) od kiedy wchodzą w życie nowe wymogi?;

g) magazyn call off stock – co daje jego stosowanie i czym różni się od dotychczasowego magazynu konsygnacyjnego;

h) zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych – jak ustalić, do której z dostaw możemy zastosować stawkę 0%?;


7. Nowa matryca stawek VAT i procedura występowania o wiążącą informację stawkową (WIS) – przepisy, które weszły w życie 1 lipca 2020 r.

a) wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT,

b) przykłady towarów/usług, dla których stawki ulegają obniżeniu lub podwyższeniu,

c) "przełożenie" obecnie obowiązującego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług),

d) stosowanie stawek obniżonych dla usług budowlanych i dostawy budynków mieszkalnych;

e) stawka 5% i 8% w gastronomii;

f) Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – co daje i jak o nią wystąpić.


8. Biała lista – zmiany wprowadzone od 1 lipca 2020 r.

a) omówienie zmian dotyczących terminu na złożenie zawiadomienia (ZAW-NR) oraz organu właściwego do złożenia tego formularza,

b) rozszerzenie przypadków, gdy płatność split payment będzie uwalniała od negatywnych konsekwencji w podatkach dochodowych;

c) wprowadzenie braku obowiązku weryfikowania rachunków podmiotów zagranicznych;

d) problematyka płatności realizowanych do banków (rachunki cesyjne, gospodarki własnej, factoring).


9.  Kasy rejestrujące:

a) przesunięcie terminu obligatoryjnego stosowania kas online przez niektórych podatników;

b) na czym polegają kasy wirtualne, kiedy można je stosować;

c) czym różni się kasa wirtualna od kasy online:

d) jakie grupy podatników mogą korzystać z kas wirtualnych;

e) kiedy można stosować paragony w formie elektronicznej;

f) czy zmiany mają wpływ na obowiązujące zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących (uzyskiwanie zapłaty przelewem, czynności nieodpłatne itp.).


10.  Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi.

Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Szkolenia odbywają się z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia, w zaostrzonym rygorze sanitarnym. 

Zajęcia w mniejszych grupach, z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami.

Wykładowca
Piotr Kępisty

- prawnik, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, czy też „Podatek VAT w branży TSL”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych