ON-LINE! Środki trwałe nie tylko dla księgowych w 2020 roku – z uwzględnieniem regulacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”.

Termin
12-10-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
349 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące środków trwałych

1.1. Ustawa o rachunkowości i KSR nr 11 „Środki trwałe”

1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych

1.3. Polityka rachunkowości jednostki

2. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały, w tym zastosowanie kryterium wartościowego dla celów rachunkowych i podatkowych

2.1. Ustawowe warunki zaliczania składników majątkowych do środków trwałych

 2.2. Co to są niskocenne składniki majątkowe?

 

3. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego:

3.1. Ogólne zasady ustalania wartości początkowej

3.2. Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej środka trwałego, w tym ujawnienie środka trwałego

3.3. Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego

3.3.1. Zasady ustalania kosztu wytworzenia środków trwałych

3.3.2. Koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania

3.3.3. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu

 

4. Amortyzacja środka trwałego:

4.1. Definicja amortyzacji

4.2. Od kiedy naliczać amortyzację bilansową, a kiedy można rozpocząć amortyzować środek trwały dla celów podatkowych?

4.3. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów rachunkowych i podatkowych amortyzacji

4.4. Metody amortyzacji

4.5. Uproszczenia w amortyzacji dla niskocennych środków trwałych – jakie kryterium wartości przyjąć dla celów rachunkowych, a jakie dla celów podatkowych?

4.6. Okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych

 

5. Późniejsze nakłady: remont czy ulepszenie środka trwałego?

5.1. Na jakiej podstawie dokonać podziału późniejszych nakładów na ulepszeniowe i pozostałe; czy ich wartość ma znaczenie?

5.2. Ujmowanie nakładów na ulepszenie środków trwałych w ewidencji rachunkowej i dla celów podatkowych

5.3. Pozostałe nakłady, w tym remonty

6. Rozchód środka trwałego:

6.1. Sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie

6.2. Trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej jako częściowa likwidacja środka trwałego

6.3. Różnica między postawieniem w stan likwidacji a likwidacją środka trwałego

6.4. Czy w pełni zamortyzowany środek trwały może być dalej użytkowany?

6.5. Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym – w którym momencie ująć rozchód?

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Elżbieta Kida

Doświadczony ekspert prowadzący wiele szkoleń zamkniętych dla czołowych firm doradczych i międzynarodowych koncernów, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, a także przygotowujących do egzaminów na doradcę podatkowego, maklera giełdowego, członka rady nadzorczej i biegłego rewidenta. Wykładała również w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Biznesu i Administracji. Praktyk prowadzący własne Biuro Rachunkowe.Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers, TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych