ON-LINE! FAKTURA VAT 2020/21 DLA WSZYSTKICH -handlowców, księgowych, właścicieli  firm oraz pozostałych wystawiających faktury. Warsztaty i przykłady praktyczne.

Termin
13-10-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
349 zł. (+23% vat)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Handlowcy, pracownicy działów sprzedaży, właściciele firm, księgowi.

Program szkolenia

1. Konstrukcja podatku VAT:

a) podatek należny i naliczony (sprzedaż i zakupy),

b) status podatnika VAT (jak prawidłowo ustalić status kontrahenta i w jakich transakcjach ma to szczególne znaczenie),

c) wiarygodność kontrahenta (jak ustalić wiarygodność kontrahenta w celu zabezpieczenia prawa do odliczenia VAT),

d) jak korzystać i gdzie znaleźć rejestry VAT (rejestry krajowe i system VIES)?

e) „biała lista” nowy rejestr podatników VAT zawierający m. in.: nazwę , siedzibę, nr KRS/CEiDG, numer rachunku bankowego a także informacje o podatnikach, którzy utracili status VAT czynnego, podatnikach, którym odmówiono rejestracji oraz, których przywrócono do rejestru,

f) sankcje związane z „białą listą” (brak statusu podatnika VAT czynnego, zapłata na innych rachunek bankowy niż wskazany w rejestrze),

g) katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT oraz skutki wykreślenia,

h) kwota netto i kwota brutto na umowie i fakturze (prawidłowe określanie podstawy opodatkowania),

i) stawki podatku VAT (konsekwencje zastosowania złej stawki w umowie, zamówieniu, przedstawienie projektu zmian w stawkach VAT),

j) Wiążąca Informacja Stawkowa (utworzenie 1 listopada 2019 roku nowej instytucji dającej możliwość sprawdzenia właściwej stawki VAT),

k) kiedy transakcja nie podlega VAT lub jest zwolniona z VAT i jak ją udokumentować?

l) na czym polega odwrotne obciążenie i jakich transakcji dotyczy,

m) metoda podzielonej płatności (Split payment) a faktura VAT,

n) zastąpienie od 1 listopada 2019 roku odwrotnego obciążenia mechanizmem podzielonej płatności, (jakich transakcji dotyczy zamiana, jakie będzie wyglądała faktura po zmianie).


2. Dokumentowanie transakcji VAT:

a) dokumenty szczególne z punktu widzenia ewidencji VAT,

b) faktury/noty księgowe/noty obciążeniowe, faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,

c) faktura w transakcjach odwrotnie obciążonych (specyficzne elementy faktury),

d) mechanizm podzielonej płatności a faktura VAT (dodatkowe zapisy na fakturze),

e) faktura zaliczkowa, faktura uproszczona, dokument pro forma,

f) likwidacja faktur wewnętrznych (sposób dokumentowanie świadczeń nieodpłatnych),

g) faktura VAT RR,

h) faktura VAT wystawiana przez małego podatnika,

i) faktura VAT wystawiana w przypadku rozliczania procedur marży,

j) faktury wystawiane przez nabywcę (samofakturowanie),

k) dokumenty zrównane z fakturami VAT,

l) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail, zdjęcie),

m) faktury zdigitalizowane (np. skan),

n) elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych czyli możliwość wysłania przez wykonawcę zamówienia publicznego faktury za pośrednictwem portalu platformy elektronicznego fakturowania,

o) refakturowanie (refaktura),

p) duplikat faktury, elementy konieczne faktury,

q) zmiana danych w umowach/zamówieniach a faktura VAT,

r) rabat, skonto, upust a treść umowy i faktury, terminy wystawiania faktur/refaktur oraz faktur korygujących,

s) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,

t) wystawienie faktury po terminie,

u) refakturowanie usług, data sprzedaży na fakturze,

v) czynności złożone czyli kilka towarów/usług pod jedną pozycją na fakturze tzw. świadczenia kompleksowe,

w) kwalifikacja czynności głównej (dominującej) w ramach świadczenia kompleksowego, faktura a paragon,

x) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących i not korygujących,

y) skutki zmian podatku VAT in plus i in minus na fakturach, kiedy trzeba mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej?

z) w jakich przypadkach można anulować fakturę?


3. Sankcje podatkowe i karne w związku z obrotem wadliwymi i nierzetelnymi fakturami:

a) faktury wadliwe i nierzetelne (przykłady),

b) pojęcie pustej faktury (przykłady),

c) sankcja pozbawienia wolności do lat 25 w zakresie obrotu tzw. „fakturami pustymi”,

d) sankcja w postaci 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT w przypadku nie zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (brak zapisu na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”),

e) sankcja w postaci 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT w przypadku wystawienia faktury do paragonu, na którym nie ma numeru NIP nabywcy,

f) sankcja w postaci braku możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów zapłaty na rachunek bankowy inny niż wskazany w nowym rejestrze podatników VAT,

g) skutki wskazania błędnego numeru rachunku bankowego na fakturze.


4. Gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji handlowej (dokumenty zakupowe i sprzedażowe) dla:

a) transakcji krajowych,

b) WDT/WNT,

c) eksport/import towarów,

d) świadczenie usług poza terytorium kraju.


5. Warunki dostawy towarów i organizacja transportu a podatek VAT:

a) konsekwencje zapisów w umowie,

b) międzynarodowe reguły INCOTERMS,

c) brak regulacji w umowie,

d) zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego.


6. Rodzaje świadczonych usług i ich wpływ na treść faktury:

a) usługa jednorazowa,

b) usługa ciągła,

c) usługa etapowa,

d) refakturowanie.


7. Procedury wewnątrz organizacji:

a) instrukcje, regulaminy, zakresy czynności mogące mieć wpływ na poprawność dokumentowania i rozliczania transakcji VAT oraz zminimalizowanie ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną za obrót pustymi fakturami,

b) rekomendacje i wskazówki praktyczne.


8. Transakcje łańcuchowe (wielostronne):

a) charakterystyka transakcji łańcuchowych,

b) dokumentowanie transakcji łańcuchowych (faktura VAT oraz inne dokumenty),

c) transakcje karuzelowe (charakterystyka i zagrożenia),

d) najważniejsze czynniki ryzyka.


9. Pytania i odpowiedzi.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Marcin Perlikowski

Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, wieloletni praktyk i doświadczony wykładowca, właściciel kancelarii podatkowej, specjalizujący się w  przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacją klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym.absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych