VAT 2020 - zmiany od lipca i października - nowy JPK, matryca stawek, biała lista podatników, MPP i inne.

Termin
22-10-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
ZIELONA GÓRA

HOTEL RUBEN, 

al. Konstytucji 3 Maja 1

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
479 ZŁ. (+23% vat)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1. Zmiany wynikające z Tarczy Antykryzysowej w zakresie podatku VAT.

2. Omówienie zmian w zakresie ewidencji JPK_VAT – zmiany od października 2020

zmiany w ewidencji VAT,

zmiany w deklaracjach, koniec składania deklaracji VAT-7/VAT-7K

rozporządzenie w zakresie zawartości nowej ewidencji i JPK

wiele nowych informacji przekazywanych w ramach ewidencji VAT – po stronie sprzedaży – konieczność szczegółowej identyfikacji sprzedawanych towarów i usług, po stronie sprzedaży i zakupów nowy system oznaczania dokumentów w ewidencji VAT

specjalne kody dot. faktur sprzedażowych

kiedy w JPK_VAT muszą pojawić się informacje o MPP

nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów

zmiany w sankcjach za błędy w JPK_VAT

nowe terminy na poprawienie błędnych danych zawartych w JPK_VAT

przewinienia i sankcje – czyli kto i za co odpowiada w przypadku błędów w JPK_VAT

korygowanie „starych” JPK

3. Nowe zasady dokumentowania dostaw w ramach WDT – na podstawie rozporządzenia unijnego i wyjaśnień Ministerstwa Finansów

4. Nowa definicja miejsca dostawy w ramach transakcji łańcuchowej

5. Nowe definicje i zasady działania magazynu typu call off stock

6. Uchwalone zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej i nowej matrycy stawek VAT – wejście w życie 01.11.2019/01.07.2020

wiążąca informacja stawkowa WIS – w jakim zakresie działa i chroni podatnika,

nowa matryca stawek VAT – czyli jak się przygotować do wielu zmienionych stawek, jak czytać nową matryce

7. BIAŁA LISTA – problemy praktyczne i konsekwencje w podatku VAT i podatkach dochodowych:

objaśnienia podatkowe, problem z rachunkami wirtualnymi i rachunkami własnymi banków.

kolejne zmiany w zakresie zasad rejestracji podatników VAT, zasad wykreślania podatników z rejestru, informacji ujawnianych w rejestrze prowadzonym przez KAS, sankcje za regulowanie zobowiązań na inny niż zgłoszony rachunek bankowy (wejście w życie 01.09.2019 i 01.01.2020)

8. MPP – zmiany od 01.11.2019, sankcje od 01.01.2020

zmiany w zakresie obowiązkowej procedury MPP – wejście w życie 01.11.2019

nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – załącznik numer 15

zmiany w zakresie deklaracji kwartalnych

zmiany w zakresie fakturowania

obowiązek prowadzenia rachunku firmowego dla niektórych podatników

sankcje dla sprzedawcy i kupującego za nie stosowanie obowiązkowego MPP

zbiorcze przelewy w MPP

9. FAKTURA DO PARAGONU Z NIP! Zmiany ustawy o  VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2020

zmiany w przepisach o fakturowaniu

dla kogo sankcje

kogo nie dotyka zmiana

jak zaewidencjonować sprzedaż na kasie, która nie ma możliwości wprowadzania numeru NIP podatnika

faktura do paragonu dla osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej

paragon z numerem NIP do 450 PLN brutto a definicja faktury – ułatwienie czy jednak utrudnienie?


12. Pytania.


Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Szkolenia odbywają się z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia, w zaostrzonym rygorze sanitarnym. 

Zajęcia w mniejszych grupach, z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami.

Wykładowca
Zdzisław Modzelewski

doradca podatkowy, praktyk i doświadczony wykładowca, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT, występował jako ekspert komisji sejmowej w dziedzinie podatku VAT. W swojej praktyce zawodowej zajmował się zarówno bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym m.in. opracowywanie opinii i analiz, w tym optymalizacji podatkowych, przeprowadzanie audytów podatkowych, jak również pomocą klientom w przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacją klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym. Jest także współautorem m.in. 2 uznanych komentarzy podatkowych: „Ustawa o VAT”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 oraz „Ustawa o VAT Komentarz”

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych