ON-LINE! Zmiany VAT 2020 w uczelniach wyższych- nowy JPK i matryca stawek, szczególne rozwiązania wynikające z przepisów tarczy antykryzysowej.

Termin
28-09-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Program szkolenia

1. Deklaracja i ewidencja VAT w formie JPK (likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT)

- nowe deklaracje VAT – forma składania i zakres danych;

- składanie informacji podsumowujących;

- zasady prowadzenia ewidencji VAT po zmianach;

- część ewidencyjna pliku JPK – deklarowanie MPP, GPT, procedury szczególne;

- część deklaracyjna pliku JPK – deklarowanie transakcji objętych MPP;

- składanie korekt deklaracji;

- odpowiedzialność za błędy.


2. Szczególne rozwiązania wprowadzone w drodze tzw. tarczy antykryzysowej:

- split payment – czy istnieje możliwość zawieszenia stosowania split payment, środki zgromadzone na rachunkach VAT, obowiązkowe split payment wdrożone na podstawie zarządzenia wewnętrznego;

- obowiązek weryfikacji na tzw. białej liście podatników, aktualizacja listy;

- decyzje podatkowe wydawane w okresie trwania stanu epidemiologicznego i stanu epidemii;

- zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych;

- bieg terminów przedawnienia w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych;

- inne terminy wynikające z Ordynacji podatkowej oraz prowadzenie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w czasie obowiązywania stanu epidemii;

- terminy na uzyskanie zwrotu podatku VAT;

- umowy zawarte w ramach zamówień publicznych.


3. Tzn. Nowa matryca stawek VAT.

- wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT;

- nowe klasyfikacje statystyczne w VAT;

- Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – co daje i jak o nią wystąpić.


4. Inne aktualne problemy


- Zmiany w zakresie opodatkowania obrotu międzynarodowego – dokumentowanie WDT;

- Faktura w formie elektronicznej i dokumenty elektroniczne w dobie COVID – 19;

- Faktury korygujące wystawione w związku ze zmianami umów dokonanymi w związku z COVID – 19.

- Zatrzymanie wynagrodzenia tytułem zadatku na poczet późniejszego wykonania usługi.

- Rozliczenia z podwykonawcami a zawieszenie zwykłego trybu funkcjonowania Uczelni wyższych;

- Darowizny w związku z COVID – 19.


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Anna Resiak

Doradca podatkowy. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych