Regulacje Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”, m.in. podstawowe definicje, warunki uznania składnika majątku za środek trwały, zasady tworzenia obiektów inwentarzowych, ustalanie wartości początkowej, amortyzacja, zaprzestanie ujmowania środka trwałego.

Termin
20-07-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

1. Podstawowe definicje zawarte w KSR nr 11

2. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały, w tym zastosowanie kryterium wartościowego dla celów rachunkowych i podatkowych

3. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – rozwinięcie zasad wynikających z Klasyfikacji Środków Trwałych


4. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego:

a. Ogólne zasady ustalania wartości początkowej

b. Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej

c. środka trwałego, w tym ujawnienie środka trwałego

d. Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego

e. Zasady ustalania kosztu wytworzenia środków trwałych

f. Koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do

g. użytkowania

h. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu


5. Amortyzacja środka trwałego:

a. Definicja amortyzacji

b. Wartość podlegająca amortyzacji

c. Metody amortyzacji

d. Stawki i stopy amortyzacji

e. Uproszczenia w amortyzacji dla niskocennych środków trwałych – jakie kryterium

f. wartości przyjąć dla celów rachunkowych, a jakie dla celów podatkowych?

g. Termin rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji

h. Okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych


6. Kryteria klasyfikacji późniejszych nakładów dotyczących użytkowanego środka trwałego:

a. Ulepszenia środków trwałych, w tym nakłady powyżej kwoty 10.000 zł

b. Pozostałe nakłady, w tym remonty

c. Ulepszenie obcego środka trwałego

d. Części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane


7. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego:

a. Ogólne zasady

b. Sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie

c. Likwidacja i niedobór

d. Trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej


8. Środki trwałe – wybrane zagadnienia:

a. Dlaczego przepis podatkowy nakazuje inną wycenę środka trwałego niż przepis rachunkowy i w jakim celu potrzebna jest służbom technicznym wiedza na ten temat?

b. W jakim celu wprowadzono międzynarodowe przepisy rachunkowości i czy służby techniczne aby na pewno powinny się nimi zainteresować?

c. Klasyfikowanie aktywów do środków trwałych - z czym można pomylić środek trwały?

d. Jaka jest minimalna wartość środka trwałego?

e. Czy remont remontowi zawsze jest równy? - jak klasyfikować remonty dla potrzeb księgowych.

f. Kiedy ulepszenie aktywa trwałego jest jego budową?

g. Jak rozróżnić remont środka trwałego od ulepszenia środka trwałego, a kiedy remont jest budową środka trwałego?

h. Stawki i metody amortyzacji czyli jak zgodnie z prawem powiększyć swój wynik finansowy i nie zapłacić od tego podatku dochodowego?

i. Co to jest wartość rezydualna środka trwałego?

j. Jak dzielimy środki trwałe na komponenty?

k. Akcja aktualizacja - o co tu chodzi?

l. Trwała utrata wartości aktywów - jak inżynierowie mogą pomóc?


9. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Gabriela Suski- Borek

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, audytor projektów unijnych, doradca d/s dotacji unijnych, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej, stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki, autorka wielu artykułów w prasie fachowej.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych