Magazynowanie odpadów - nowe wymagania w 2021r.

Termin
23-07-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Program szkolenia

1. Ustawa o odpadach

- obowiązki i wymagania w zakresie magazynowania odpadów

- kiedy magazynujemy odpady

-obowiązki p.poż

2 Rodzaje odpadów w zależności od źródła powstawania

- odpady komunalne

- odpady budowlane

- odpady przemysłowe

-odpady odoroczynne

- odpady pyliste

- odpady obojętne

3.Nowe rozporządzenie od 1 stycznia 2021 r.,w sprawie wymagań dla magazynowania odpadów

- kogo dotyczy

-kiedy stosujemy obowiązki

-sposoby magazynowania odpadów

4. Wymagania dla miejsc magazynowania odpadów

-metody zabezpieczania

- oznakowanie

- ustalanie pojemności magazynów

5. Wstępne magazynowanie odpadów

-gdzie można wstępnie magazynować

-definicja wstępnego magazynowania

6. Wymagania dla pojemników i opakowań

-etykietowanie pojemników

7.  Wymagania dla odpadów zakaźnych i medycznych

- magazynowanie

- transportowanie

- identyfikacja odpadów

8. Terminy dostosowania wymagań - przepisy przejścioweWykładowca
Sabina Kościsz

Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych