Czas pracy, urlopy oraz dokumentacja pracownicza 2021 w praktyce - kompendium wiedzy dla kadrowców.

Termin
22-07-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

KADRY i PŁACE


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,    

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

Cel:  Zapoznanie uczestników szkolenia z gruntowną wiedzą z zakresu zagadnień czasu pracy, urlopów, dokumentacji pracowniczej. Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny zagadnienia dotyczące najczęściej pojawiających się problemów i wątpliwości. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Szczegółowo i praktycznie zostaną omówione m.in.: zasady sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji, wypełniania karty ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności, tworzenia planów urlopowych, zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej


I. Wprowadzenie

Stosunek pracy


II. Czas pracy – czyli jak praktycznie wprowadzać i rozliczać czas pracy 2021

1. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy

2. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy

3 Świadczenie pracy

4. Czas szkoleń w godzinach rozkładowych i szkolenie bhp

5. Przerwy na karmienie dziecka

6. Badanie lekarskie

7.Przestój

8. Przerwy w pracy

9 Przerwy w skróconym czasie pracy.

10. Dyżur pracowniczy.

11. Czas dojazdu do pracy

12. Czas przemieszczania się w podróży służbowej

13 Pozostawanie w zakładzie pracy bez wiedzy pracodawcy

14 Przerwa na zjedzenie posiłku lub załatwienie prywatnych spraw

15 Przerwa w przerywanym systemie czasu pracy

16 Usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy

17 Normy czasu pracy

18 Ustalanie wymiaru czasu pracy

19. Ustalanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu

20. Dni wolne od pracy – dopuszczalność pracy w niedziele i święta

21 Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego

22 Odpoczynek dobowy

23 Odpoczynek tygodniowy

24 Praca nadliczbowa nie może naruszać odpoczynku

25. Systemy czasu pracy

26. Podstawowy system czasu pracy

27. System równoważnego czasu pracy.

28. Czas pracy przy dozorze urządzeń.

29 Czas pracy przy pilnowaniu

30. Praca w ruchu ciągłym

31 Przerywany czas pracy

32. Zadaniowy czas pracy

33. System skróconego tygodnia pracy

34 System pracy weekendowej

35 Skrócony czas pracy

36. Rozkłady czasu pracy

37 Konieczność zachowania przepisów o dobie pracowniczej

38 Pracownicy chronieni


III. Prawo do urlopu w praktyce

1. Urlop wypoczynkowy

- Prawo do pierwszego urlopu

- Urlop proporcjonalny

2. Planowanie urlopu

-terminy udzielenia urlopu

- podział na części

- przesunięcie terminu urlopu

- udzielenie urlopu w innym terminie

- urlop zaległy

- urlop przymusowy

- Czy pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia wolnego?

3.Odwołanie z urlopu

4. Urlop na żądanie

5.Urlop udzielany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim

6.Urlop młodocianego

7.Urlop pracownika niepełnosprawnego

8.Urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą

9.Przestój a urlop wypoczynkowy

10.Urlop w okresie wypowiedzenia

11.Urlopu w świadectwie pracy

12.Urlop bezpłatny

-na wniosek pracownika

- z inicjatywy pracodawcy

13.Urlop szkoleniowy

14.Urlopy okolicznościowe

15.Zwolnienie na dziecko.

16.Urlopy związane z rodzicielstwem


IV. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)

3. Jakie dokumenty powinny znaleźć w części A, B, C, D akt osobowych?

4. Zasady prowadzenia dokumentacji w dobie epidemii.

5. Okres przechowywania akt.

6. Dokumentowanie pracy zdalnej.

7. Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem w dobie epidemii.

8. Zmiany w umowach o pracę (porozumienia, aneksy do umowy, wypowiedzenia zmieniające) i ich dokumentowanie w dobie epidemii

9. Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie epidemii.

10. Prowadzenie oraz archiwizacja dokumentacji personalnej zgodnie z RODO.


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
dr Barbara Pawełko-Czajka

Trenerka  z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada  praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych