Nasi wykładowcy

Witold Bojanowski — doświadczony wykładowca, specjalizuje się w zakresie rachunku kosztów, budżetowania, planowania finansowego oraz aktywów rzeczowych i niematerialnych; obecnie jest konsultantem w Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz ekspertem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in. Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, Telekomunikacja Polska S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor), Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. Współautor dwóch książek: "Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza", "Rachunkowość zarządcza".

Paweł Dymlang — prawnik, doradca podatkowy, doktorant prawa na wydziale prawa i administracji KUL, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego (Gazeta prawna, Biuletyn VAT, Monitor Księgowego, VAT w praktyce, Orzecznictwo Podatkowe, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw i inne).

Krzysztof Komorniczak — członek Zarządu Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej (ECDDP); doradca podatkowy, prawnik, przez szereg lat współpracownik wielu firm doradztwa podatkowego, autor i współautor książek i publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Współautor ekspertyz i opinii dotyczących prawa podatkowego dla Sejmu RP. Jest również uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

Zdzisław Modzelewski — doradca podatkowy, praktyk i doświadczony wykładowca, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT, występował jako ekspert komisji sejmowej w dziedzinie podatku VAT. W swojej praktyce zawodowej zajmował się zarówno bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym m.in. opracowywanie opinii i analiz, w tym optymalizacji podatkowych, przeprowadzanie audytów podatkowych, jak również pomocą klientom w przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacją klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym. Jest także współautorem m.in. 2 uznanych komentarzy podatkowych: "Ustawa o VAT", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 oraz "Ustawa o VAT Komentarz".

Małgorzata Miernik — ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy na stanowiskach: specjalisty ds. zarządzania i kontroli finansowej, specjalisty ds. rozliczania projektów inwestycyjnych, samodzielnego księgowego, głównego księgowego, trenera biznesu. Przez ostatnie lata we współpracy z firmami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi, zrealizowała wiele projektów szkoleniowych z dziedziny finansów i rachunkowości.

Marzena Kałka — ekspert w dziedzinie akcyzy, VAT oraz prawa celnego. Wieloletni pracownik organów podatkowych i celnych z ponad 15-letnim doświadczeniem w rozwiązywaniu prawnych problemów podatkowych w zakresie podatków pośrednich. Ukończyła studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także podyplomowe studia Doradztwa Podatkowego na Międzynarodowej Szkole Menedżerów w Warszawie. Autorka/współautorka wielu publikacji książkowych z zakresu podatku akcyzowego i prawa celnego. Jest współautorką m.in. "Leksykonu podatku akcyzowego 2013" oraz "Podatek akcyzowy Komentarz 2011".

Sławomir Chmielewski — posiada 15-letnie doświadczenie w organach skarbowych, w kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze oraz w dziale kontroli podatkowej w Lubuskim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, wydziału prawa we Wrocławiu oraz podatkowego studium podyplomowego. Jest doradcą podatkowym prowadzącym Kancelarię Podatkową specjalizującą się w doradztwie podatkowym i reprezentowaniem Podatników w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych.

Robert Nowak — doświadczony praktyk i specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych, współtwórca projektów szkoleniowych i prowadzący audyty podatkowe dla największych polskich przedsiębiorstw, autor wielu opinii prawno-podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w Departamencie Podatków Bezpośrednich i Opłat w Ministerstwie Finansów, jako konsultant podatkowy w KPMG Sp. z o.o., doradca Prezesa BGŻ S.A. ds. podatkowych, pracownik ISP Modzelewski i Wspólnicy Spółka z o.o.

Piotr Paszek — doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy w ECDDP Sp. z o.o., specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących m.in. podatku VAT, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Marcin Perlikowski — doradca podatkowy, biegły sądowy w zakresie podatków i rozliczeń podatkowych, autor wielu publikacji na tematy podatkowe, doświadczony wykładowca w zakresie problematyki podatkowej, doktorant na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej.

dr Paweł Selera — doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji, glos i komentarzy z zakresu podatku VAT oraz europejskiego prawa podatkowego publikowanych w Polsce oraz za granicą.

Bartosz Wolański — konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce.